مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: تا ۳۰ آذر ماه میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان ۵۸ میلیارد یورو بوده که از این میزان ۴۰ میلیارد یورو به کشور بازگشته است.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، احسان قمری در مورد آخرین وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: مسئولیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صمت واگذار شده، ازاین‌رو بر اساس تحلیلی که از آخرین آمار دریافتی از بانک مرکزی داشته‌ایم که مربوط به صادرات از تاریخ ۹۷/۱/۲۲ تا ۹۹/۵/۳۱ و ایفای تعهدات از ۹۷/۲/۲۱ تا ۹۹/۹/۳۰ می‌شود، کل صادراتی که مشمول ایفای تعهد ارزی بوده، ۶۳.۸ میلیارد یورو بود که از این میزان ۴۷.۹ میلیارد یورو مربوط به واحدهای تولیدی و ۱۵.۹ میلیارد یورو مربوط به واحدهای غیرتولیدی یعنی بازرگانی است؛ از مجموع این صادرات، میزان تعهدات ارزی ۵۸ میلیارد یورو بوده که تا ۹۹/۹/۳۰ میزان ۴۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در سازمان توسعه تجارت، وضعیت ایفای تعهد ارزی را از تاریخ ۹۹/۱/۲۲ تا ۹۹/۹/۳۰ به صورت تفکیکی تحلیل کرده‌ایم، ادامه داد: ۲۸۶۹ صادرکننده در این بازه زمانی صد درصد ارزشان را برگردانده‌اند که البته ممکن است فقط یک ماه صد درصد را برگردانده باشند. کل صادرات این افراد ۲۳.۲ میلیارد یورو بوده که ۱۰.۳ میلیارد یورو برای سال ۹۷، ۹.۵ میلیارد یورو برای سال ۹۸ و تا ۹۹/۵/۳۱، ۳.۴ میلیارد یورو بوده و کل تعهدات این گروه ۲۱.۲ میلیارد یورو محاسبه شده است.

قمری افزود: در هشت ماهه گذشته از سال ۹۹ (یعنی از ۳۰ آذر به قبل) میانگین بازگشت ارز ۱۳۰۶ صادرکننده ۹۰ درصد بوده است؛ مجموع تعهدات این گروه ۱۸.۶ میلیارد یورو بود که از این میزان ۱۷ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: همچنین ۴۷۶ صادرکننده که در طول یک سال گذشته بالای ۹۵ درصد ایفای تعهدات را به صورت میانگین رفع کرده‌اند و تعهداتشان نیز بیشتر از یک میلیون یورو بوده، از ۱۷.۳ میلیارد یورویی که تعهد ارزی داشتند، حدود ۱۶.۵ میلیارد یورو ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانده‌اند.

۷۹.۹ درصد از تعهدات ارزی تهران برگردانده شد

قمری در ادامه اظهار داشت: در ۳۱ استان کشور کمیته اقدام ارزی داریم که تلاش می‌کنند صادرکنندگان ارز را به کشور برگردانند. بر این اساس استان بوشهر با بازگشت ۹۴.۷ درصد از کل تعهدات ارزی، مقام نخست را در ایفای تعهدات دارد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مقام دوم برای استان اصفهان است که ۸۶.۹ درصد از کل تعهدات را برگردانده و مقام سوم نیز برای استان قزوین با بازگشت ۸۳.۴ درصد است.

قمری گفت: استان تهران که بیشترین صادرات را در کشور دارد، تاکنون ۷۹.۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده است.

وی یادآور شد: میزان صادرات استان‌ها بر مبنای محل صدور کارت بازرگانی استخراج شده است.

در مشوق‌های صادراتی اولویت با صادرکنندگان متعهد است

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه طبق یکی از مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صمت باید از ابزارهای تشویقی برای ارز حاصل از صادرات استفاده کند، گفت: در آینده نزدیک شاخص‌هایی را طراحی می‌کنیم تا برای صادرکنندگانی که بالای ۹۵ درصد از تعهدات خود را بر اساس ضوابط ارزی ایفا می‌کنند، امتیازاتی قائل شویم.