آیین واردات خودرو تا پایان خرداد نهایی می‌شود، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: واردات خودرو هنوز آیین‌نامه‌اش نهایی نشده و برای نهایی شدن آن قرار شد، وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون صنایع مشورت بگیرند، آیین‌نامه واردات خودرو تا آخر خردادماه نهایی می‌شود.

آیین واردات خودرو تا پایان خرداد نهایی می‌شود، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: واردات خودرو هنوز آیین‌نامه‌اش نهایی نشده و برای نهایی شدن آن قرار شد، وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون صنایع مشورت بگیرند، آیین‌نامه واردات خودرو تا آخر خردادماه نهایی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: مهرنوش خانمحمدزاده: عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره تعیین تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو اظهار کرد: واردات خودرو هنوز آیین‌نامه‌اش نهایی نشده و برای نهایی شدن قرار شد، وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون صنایع مشورت بگیرند و در آنجا جلسه مشترک برگزار شود، تا آخر خرداد ماه این قضیه تعیین تکیف می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه درباره تخصصی ارز وارداتی گوشی اپل به خودرو گفت: این دو موضوع به هم ارتباطی ندارندو ارز موبایل به خودرو اختصاص نمی‌یابد. موبایل قبلا ارزش آزاد بوده و الان هم آزاد است.

خودرو هم به همین صورت است و هنوز آیین‌نامه واردات خودرو تعیین تکلیف نشده است. بحث موبایل همچنان در حال ثبت سفارش است و رقم ارز آن با خودرو قابل مقایسه نیست.

بحث خودرو هم این گونه است که آیین‌نامه آن در حال تدوین است.

جدی تاکید کرد: متاسفانه اطلاعات غلطی درباره واردات خودرو داده می‌شود، در جلسه‌ای که ما با وزیر داشتیم قرار نیست که قیمت خودرو سقفی داشته باشد، منتهی برای خودروهای اختصاصی مزیت بیشتری برای تعرفه واردات در نظر می‌گیرند و قرار نیست سقفی برای قیمت خودرو تعیین شود.

وی افزود: در جلسه ای که با وزیر داشتیم، قرار شد این آیین‌نامه که نزدیک به نهایی شد در جلسه‌ای مشترک با کمسیون مجلس نظرات این کمیسیون را نیز در این خصوص پیگیری کنند.

این نماینده مجلس درباره سامانه فروش یکپارچه خودرو گفت: راه اندازی این سامانه را خود وزیر انجام داده و پیگیر این موضوع هستند و ما در کمیسیون وارد این قضیه نشده‌ایم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره طرح تحقیق و نفحص مجلس از خودروسازان تصریح کرد: گزارش تحقیق و تفحص مجلس در این‌باره نهایی شده که قرار است به صحن مجلس بیاید.

در آن صورت می‌توان اطلاعات آن را علنی کرد اما تا قبل از آن نمی‌توانیم این اطلاعات را علنی کنیم.

  • منبع خبر : https://ecopersian.ir/