به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با بیان این مطلب گفت: وزیر جهادکشاورزی در این ابلاغیه که به شماره ۱۲۱۹۰/۰۲۰ به تاریخ ۷/۴/۱۴۰۱ صادر شده است

ابلاغ اعتبار پروانه کسب کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، در این ابلاغیه‌ای از معاونان، روسای سازمان جهادکشاورزی استان‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه این وزارت خواست تا پروانه کسب کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی تلقی شود.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با بیان این مطلب گفت: وزیر جهادکشاورزی در این ابلاغیه که به شماره ۱۲۱۹۰/۰۲۰ به تاریخ ۷/۴/۱۴۰۱ صادر شده است با اشاره به این که زمینه استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌ها به منظور حمایت از شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی و دفاع از حقوق و منافع صنفی تولیدکنندگان و بهره برداران کشاورزی فراهم گردیده است، متذکر گردیده است: به منظور حمایت و توانمندسازی این تشکل فراگیر و مردمی در انجام وظایف و ماموریت‌های محوله، ترتیبی اتخاذ شود که پروانه کسب کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی در ارائه خدمات به تولید کنندگان و بهره برداران در اولویت قرار گیرد و نمایندگان نظام صنفی کشاورزی پس از این در جلسات شوراها، کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی مرتبط با بخش کشاورزی در داخل وزارتخانه حسب نیاز به عنوان عضو شرکت نمایند.

مسعود عدل طلب افزود: پیرو اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۷۴۰/ت۴۹۲۳۵ه به تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۷هیات وزیران؛ ساختار نظام صنفی کشاورزی که تا پیش از آن شامل نظام صنفی کشاورزی شهرستان، استان و کشور بود با تغییراتی روبرو گردید.

بر اساس این اصلاحیه، ساختار نظام صنفی کشاورزی در سطح شهرستان متشکل از اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و در سطح ملی اتاق اصناف کشاورزی ایران می‌باشد.

بر اساس این ساختار مرجع صدور پروانه‌های کسب کشاورزی کشاورزان، اتحادیه‌های صنفی کشاورزی می‌باشند.

این ساختار توسط هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران در سطح ملی و کمیسیون‌های نظارت بر اصناف کشاورزی در سطح شهرستانها، برنامه ریزی، هدایت، ایجاد، هماهنگی و نظارت می‌شود.

وی تصریح کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم نهاد معاونت توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛ وفق وظایف حاکمیتی مسئولیت استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و اجرای اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی را برعهده دارد.