ابلاغ الگوی کشت تا پایان شهریورماه،‌ به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: تا پایان شهریور ماه که شروع فصل کشت است بر اساس قانون الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

ابلاغ الگوی کشت تا پایان شهریورماه،‌ به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: تا پایان شهریور ماه که شروع فصل کشت است بر اساس قانون الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.