به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل و نقل این سازمان در نشست ویدیو کنفرانسی با حضور مدیران کل، معاونین حمل و نقل و رؤسای اداره کالای و همکاران مرکز مدیریتها ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ، اظهارداشت :

اجرای طرح ساماندهی وانت بارها در کشور با استفاده از ظرفیت بازارگاه های الکترونیکی بار، در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین ، طرح ساماندهی وانت بارها
در کشور با استفاده از ظرفیت بازارگاه های الکترونیکی بار ، اجرا می شود.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل و نقل این سازمان در نشست ویدیو کنفرانسی با حضور مدیران کل، معاونین حمل و نقل و رؤسای اداره کالای و همکاران مرکز مدیریتها ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ، اظهارداشت :
ضوابط جدید تأسیس شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای کالا و بازار گاه های الکترونیکی بار ، با هدف تسهیل ورود وانت بارها به بخش حمل و نقل کالا بازنگری شده و ضوابط قانونی الزام وانت بارها به أخذ بارنامه به استان ها ابلاغ شده است .
وی افزود : براساس آمار فعالیت وانت بارها سالانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون تن کالا توسط وانت بارها در کشور حمل می شود که ۵۰ درصد میزان کل جابه جایی کالا به شمار می رود . درحال حاضر ۱۰ شرکت تخصصی وانت بار در کشور فعالیت دارند و تعداد ۲۲۵ هزار دستگاه و ۱۲ هزار راننده دارای کارت هوشمند می باشند.
شهرکی اهداف این طرح را کاهش تصادفات ، جلوگیری از قاچاق کالا ، ساماندهی محمولات قابل حمل و ساماندهی فعالیت رانندگان وانت بار و همچنین افزایش بهره وری در این بخش بیان کرد و افزود :
در این راستا ، مقررشده است ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور فرایند تاسیس شرکت حمل و نقل کالا ویژه وانت بار جهت شرکت های بازارگاه الکترونیکی بار که متقاضی تاسیس شرکت حمل و نقل مذکور می باشند را باتوجه به شرایط تسهیل شده در ضوابط ابلاغی اخیر حداکثر ظرف مدت یک ماه به سرانجام رسانده و مورد اقدام قرار دهند. همچنین موضوع اطلاع رسانی موثر و گسترده با راهبری دفتر مرکز ی روابط عمومی انجام خواهد پذیرفت. و نیز شیوه نامه انجام هماهنگی با پلیس راه و مقامات استانی تهیه و ابلاغ خواهد گردید.
گفتنی است در این نشست مهرداد حمدالهی مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا، منصور فخاران مشاور ریاست و مدیر روابط عمومی و حمیده دهقانی مدیر درآمد های و نمایندگان دفاتر حراست ، حقوقی، مرکز مدیریت راهها، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاونین و مدیران کل استان های اصفهان، لرستان و مرکزی نقطه نظرها و راهکارها و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.