رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از تامین ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تامین معیشت و آینده بازنشستگان و شاغلان کشور خبر داد.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از تامین ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تامین معیشت و آینده بازنشستگان و شاغلان کشور خبر داد.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود نوشت: با هدف بهبود رفاه اقشار کمتر برخوردار جامعه و ارتقا عدالت در دسترسی آحاد هموطنان به امکانات و زیرساخت‌های حیاتی، سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳ اعتبارات بخش‌های مربوطه را با این نگاه افزایش داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد دسترسی به آب آشامیدنی تصریح کرد: این هدف به عنوان پیش زمینه توسعه در بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفت.

وی به افزایش ۷۳ درصدی طرح‌های تأمین آب به شهرها و روستاها اشاره کرد و گفت: ساخت طرح‌های سد و انتقال آب شرب ۷۳ درصد افزایش داشته و افزایش ۶۰ درصدی طرح‌های آبخیزداری و طرح حاکمیت آب روی داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد حمایت از اقشار نیز افزود: در جهت حفظ کرامت انسانی و عدالت توزیعی، در تعامل با نهادهای مربوطه با افزایش میانگین ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. همچنین افزایش ۲۳ درصدی امتیازات رفاهی نسبت به سال قبل روی داده است.

منظور همچنین در مورد برنامه دولت در پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی نیز گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۳۰ همت از بدهی دولت به تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. همچنین یک ردیف مستقل برای اجرای قانون حمایت از توان یابها با اعتبار ۱۳ همت و نیز افزایش ۳۰ درصد اعتبارات کمیته امداد امام خمینی روی داده است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه بنیاد شهید ۱۲ همت زیاد شد، اعتبارات بهزیستی ۶ همت افزایش یافت و اعتبارات کمیته امداد ۳.۱ همت افزایش یافت. در بخش بهداشت و درمان نیز، اعتبارات با ۲۹ درصد رشد همراه شد، جذب ۲۵ هزار نفر در کادر درمان و ۱۸۰۰ نفر در هیأت علمی بهداشت و درمان از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است.

اختصاص ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان برای معیشت بازنشستگان