مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اتصال این سازمان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد و گفت: ۲۹ خدمت سازمان تعاون روستایی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و پنجره خدمات وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌شود.

ارائه ۲۹ خدمت سازمان تعاون روستایی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اتصال این سازمان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد و گفت: ۲۹ خدمت سازمان تعاون روستایی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و پنجره خدمات وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌شود.

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از سازمان تعاون روستایی، غلامرضا هادربادی با بیان این که ارائه خدمات این سازمان در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند انجام می‌شود، گفت: در راستای تکلیف قانونی ارائه خدمات سازمان در بستر دولت هوشمند، این سازمان با ایجاد بستر لازم، ۲۹ خدمت خود که دارای شناسنامه خدمت از سوی سازمان امور استخدامی هستند را در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همچنین پنجره خدمات واحد وزارت جهادکشاورزی ارائه می‌دهد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خاطرنشان کرد: این ۲۹ خدمت شامل تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، خرید و فروش محصولات کشاورزی، صدور مجوز تشکیل شرکت‌ها و اتحادیه‌های کشت و صنعت، سهامی زراعی، تولید روستایی، زنان، خبرگان کشاورزی، آموزش اعضا، برگزاری مجامع و غیره است که از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره خدمات واحد وزارت جهادکشاورزی، پنجره خدمات سازمان مرکزی تعاون روستایی و همچنین از طریق سامانه‌های ساتراپ و نپ ارائه می‌شوند.

وی افزود: برای دسترسی به خدمات الکترونیک سازمان مرکزی تعاون روستایی، متقاضیان می‌توانند به سایت سازمان قسمت پنجره خدمات الکترونیک و یا آدرس اینترنتی  https://khedmat.corc.ir/ مراجعه کنند.