اوراق جدید با نماد «اراد144» به هفدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1402 افزوده می شود.

اوراق جدید با نماد «اراد۱۴۴» به هفدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ افزوده می شود.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ در رابطه با برگزاری هفدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰، به اطلاع می رساند اوراق جدید با نماد «اراد۱۴۴» با مشخصات مندرج در جدول زیر نیز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمادهای مندرج در اطلاعیه فوق اضافه می‌گردد: