طرح‌های عظیم بخش کشاورزی در حوزه‌های آب و خاک کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری به ارزش ۵ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان فردا (پنجشنبه) با حضور رییس‌جمهوری به طور همزمان در استان‌های مختلف به بهره‌برداری می‌رسد که برای بیش از ۱۰۵ هزار نفر اشتغال‌زایی خواهد کرد.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایرنا، ۱۰۳ پروژه مربوط به بخش آب و خاک کشاورزی و سه هزارو ۵۶۹ پروژه مربوط به بخش منابع طبیعی و آبخیزداری است.

در بخش آب و خاک کشاورزی  ۲۵ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اراضی غرب و شمال غرب کشور و  ۷۸ هزار هکتار زهکشی اراضی استان گلستان به بهره برداری می رسد.

مجموع این سه پروژه برای ۱۰۵ هزار و ۷۷۱ نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد.

عملیات زهکشی ۷۸ هزار هکتار از اراضی استان گلستان

استان گلستان از مستعدترین استان های کشور در بخش کشاورزی و به خصوص تولیدات زراعی (درتولید غلات همواره دررده ۴ استان برتر کشور) به‌شمار می رود.

این درحالیست که بیش از ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی استان مذکور، از دیرباز با مشکلات مختلف زهکشی مواجه بوده است، بنابراین برای حل این چالش بابهره گیری ازمطالعات قبلی، مطالعات طرحی جامعی تحت “طرح ۲۸۰هزار هکتاری زهکشی استان گلستان” مشتمل بر ۱۵ پروژه بزرگ زهکشی تهیه وعملیات آن آغاز شد.

شایان ذکراست که علیرغم قدمت مطالعات طرح یاد شده(بیش از۵۵ سال)، نخستین پروژه اجرایی بزرگ این طرح با مصوبه سفر اول رییس جمهوری در سطح ۲۲ هزار هکتار آغاز شد که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سطح ۴۸ هزار هکتار، (۳۴ هزار هکتار در منطقه گمیشان، ۱۰ هزار هکتار در منطقه گنبد کاووس و ۴ هزار هکتار در سایر مناطق استان) به پایان رسیده است.

 این پروژه نخستین و بزرگ ترین پروژه زهکشی اراضی دیم کشور است و طی کمتر از سه سال پس از بهره برداری، شوری خاک های تحت پوشش آن حدود ۵۷ درصد کاهش و متوسط تولید غلات در آن حدود۸۷ درصد افزایش یافته است.

نتایج مطالعات مهندسان مشاور با تجربه نیز نشان می دهد با احداث شبکه های زهکشی در استان گلستان، درآمد خالص کشاورزان در کشت آبی و دیم به ترتیب ۵۸ و ۱۵۹ درصد و شاخص بهره وری آب آبیاری بدون احتساب استفاده مجدد از زه آب ۴۴ درصد افزایش خواهد یافت و سالانه حدود ۲۲۵ میلیون مترمکعب زه آب استحصال خواهد شد که حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آن با کیفیت بسیار مطلوب خواهد بود.

 این ارقام، ارقامی بسیار نوید بخش، امیدوار کننده و موثر در تغییر وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه و کشور است.  با احداث و تکمیل سامانه زهکشی در این اراضی، انتظار می‌رود تنها در بخش غلات، حداقل حدود ۷۵۰ هزار تن در سال تولید غلات منطقه را افزایش دهد.

در سفر دوم رییس جمهوری به استان، اجرای طرح در ۵۰ هزار هکتار دیگر از اراضی دنبال شد که ۷۸ هزارهکتار ازپروژه آماده رونمایی است.

مطابق برنامه ریزی های به عمل آمده، مقرر است عملیات اصلی مربوطه تا پایان دولت دوازدهم خاتمه یافته و با توجه به اهمیت و گستردگی آن، با فرمان رییس جمهوری افتتاح شوند.

با انجام این کار، علاوه بر تحقق فرمایشات رییس جمهوری، مجموع سطح شبکه زهکشی احداث شده در سـال های گذشته به حدود ۱۲۸ هزار هکتار می رسد و این پروژه به یکی از طرح های بزرگ زهکشی و اصلاح اراضی در سطح خاورمیانه و در تاریخ مهندسی آب ایران تبدیل خواهد شد.

بهره‌برداری از ۲۵ هزار هکتار طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور

یکی از راهکارهای تکنیکی و مدیریتی در افزایش بهره‌وری مصرف آب، خاک و عوامل تولید در بخش کشاورزی کشور، توسعه و تجهیز شبکه ‌های آبیاری و زهکشی، تمهیدات سازه‌ای و مدیریتی، اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری با استفاده از روش‌های نوین آبیاری، تغییر در الگوی کشت و توجه به تولید محصولات با ارزش اقتصادی است.

انجام اقدامات زیرساختی دولت تدبیر و امید در بخش آب و خاک کشاورزی از جمله توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه های نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی و زهکشی زیرزمینی طی هشت سال گذشته نقش موثری در افزایش تولیدات بخش کشاورزی داشته است.

در این راستا، آمارها نشان‌دهنده رشد ۵۸ درصدی اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در هفت سال گذشته است. بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور در دوران تحریم وظیفه حساسی را بردوش دارد که این امر محقق نمی شد مگر با اقدامات زیرساختی در اجرای طرح های آب و خاک کشاورزی که در سال های اخیر، موفقیت های چشمگیری در این بخش حاصل شده است.

یکی از بزرگترین پروژه‌های کشور که در دولت یازدهم و دوازدهم شروع شده، پروژه احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور است.

در مرداد سال ۹۳ دولت طرح شبکه‌های آبیاری و زهکشی متناظر با رودخانه‌های غرب و شمال غرب کشور را در دستور کار خود قرار داد و آن را با عنایت مقام معظم رهبری مصوب کرد و با اعتباری معادل هشت میلیارد دلار از اعتبارات محل صندوق توسعه ملی در سال ۹۴ توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی آغاز شد.

در این راستا، طرح جامع شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور در ۱۰ استان به مساحت ۲۲۷ هزارهکتار در دست اجرا قرار گرفت که ۷۷ هزار هکتار آن به بهره‌برداری رسید و ۲۵ هزار هکتار آن فردا با فرمان رییس جمهوری به بهره برداری می رسد و حدود ۳۰ هزار هکتار آن نیز در دستور کار قرار دارد که تا پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری ‌برسد.

هدف از اجرای این طرح، بهره‌برداری مناسب از آب، خاک و منابع تولید، تثبیت جمعیت در مناطق روستایی، افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغالزایی مؤثر و در نهایت، افزایش درآمد و رفاه روستاییان و توسعه مناطق غرب وشمال غرب کشور است.

بهره برداری از۲۵ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش این طرح با اعتباری بالغ بر۷۸۰ میلیارد تومان انجام شده و ۲۲ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده است.