بررسی داده‌های آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت گویای افزایش تولید در صنایع معدنی منتخب از جمله شمش فولادی، آلومینیوم، کاتد مس، محصولات فولادی و سیمان در دوره ۱۰ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

افزایش تولید صنایع معدنی، به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، براساس جداول آماری وزارتخانه مزبور حاکی است، تولید شمش فولادی در دوره این گزارش با افزایش ۶.۹ درصدی به رقم ۲۳ میلیون و ۷۴۸.۳ هزار تن رسید.

این در حالی است که پارسال در دوره ۱۰ ماهه شمش تولیدی فولاد، بالغ بر ۲۲ میلیون و ۲۴۸.۴ هزار تن بوده است.

محصولات فولادی با رقم ۲۰.۹ میلیون تن

بنابر آمار مورد بررسی میزان محصولات فولادی در ۱۰ ماهه امسال به رقم ۲۰ میلیون و ۹۴۹.۶ هزار تن رسید که در قیاس با مدت مشابه پارسال که ۱۹ میلیون و ۵۲۶.۲ هزار تن بود افزایش بازدهی ۷.۳ درصدی را نشان می دهد.

افزایش تولید ۵۱.۲ درصدی شمش آلومینیوم

برابر داده های مورد بررسی در ۱۰ ماهه ۹۹ رشد تولید شمش آلومینیوم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رقم ۵۱.۲ درصد را با رقم ۳۴۷.۶ هزار تن نشان می دهد، ضمن اینکه سال ۹۸ در دوره فروردین لغایت دی ۲۲۹.۹ هزار تن تولید شمش ثبت شده بود.

تولید کاتد مس نزدیک به ۲۴۰ هزار تن  

برابر با داده های وزارت صنعت، ۱۰ ماهه امسال تولید کاتد مس به رقم ۲۳۹.۷ هزار تن رسید که نسبت به رقم ۲۰۸.۴ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال افزایش بازدهی ۱۵.۱ درصدی دارد.

سیمان و تولید ۵۷.۸ میلیون تنی

میزان سیمان تولیدی در دوره این گزارش با افزایش عملکرد ۱۲.۷ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه ۹۸ به رقم ۵۷ میلیون و ۸۸۹.۸ هزار تن رسید.

پارسال میزان تولید سیمان در مدت ۱۰ ماه به ۵۱ میلیون و ۳۶۶.۲ هزار تن بالغ گشت.

مرور کارنامه ۹ ماهه امسال برمبنای جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، فولاد خام (شمش)، محصولات فولادی، کاتد مس، شمش آلومینیوم خالص و سیمان از جمله اقلام مورد بررسی بودند که با رشد تولید نسبت به مدت مشابه در سال گذشته روبه‌رو شدند.

تولید شمش آلومینیوم خالص در ۹ ماهه ۹۹ نیز بالاترین میزان رشد را در بین اقلام منتخب بخش معدن و صنایع معدنی به خود اختصاص داد و ۵۱.۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش عملکرد داشت.

میزان تولید شمش آلومینیوم خالص در پایان پاییز به رقم ۳۰۸.۲ هزار تن رسید و در مقایسه با عملکرد ۹ ماهه سال ۹۸ که ۲۰۳.۸ هزار تن بود، افزایش بازدهی را ثبت کرد.

 تولید سیمان در ۹ ماهه ۹۹ نیز به رقم ۵۳ میلیون و ۶۰۶.۹ هزار تن رسید که نسبت به تولید ۴۶ میلیون و ۶۹۱ هزار تن عملکرد مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۴.۸ درصدی را رقم زد.

امروز ظرفیت تولید سیمان کشور نزدیک به ۹۰ میلیون تن است که در دوره این گزارش نزدیک به ۶۰ درصد ظرفیت تولید انجام شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بیش از ۷۰ میلیون تن تولید سیمان تحقق یابد.

تولید کاتد مس نیز در ۹ ماهه امسال به رقم ۲۱۴.۱ هزار تن رسید که رشد ۱۱.۲ درصدی در مقایسه با رقم ۱۹۲.۴ هزار تن ۹ ماهه سال ۹۸ دارد.

پیش‌بینی شده در افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید مس کشور به ۸۰۰ هزار تن برسد و در پایان سال گذشته تولید مس کاتد برای نخستین بار در تاریخ فعالیت شرکت مس به رقم ۲۵۰ هزار و ۱۳۳ تن رسید.

تولیدات فولادی در ۹ ماهه  99 بالغ بر ۱۹ میلیون و ۱۹۹.۱ هزار تن بود که در مقایسه با رقم ۱۷ میلیون و ۵۳۰.۷ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال افزایش ۹.۵ درصدی یافت.

هشت ماهه امسال یک میلیون و ۶۷۹ هزارتن تولیدات فولادی به بازارهای هدف صادر شد.

ایران دهمین فولاد ساز جهان جهان محسوب می‌شود و قرار است در قالب سند چشم انداز ۱۴۰۴ به ظرفیت ۵۵ میلیون تن شمش فولادی برسد.

شمش فولاد تولیدی در ۹ ماهه امسال به رقم ۲۱ میلیون و ۶۵۰.۱ هزار تن رسید و در مقام مقایسه با عملکرد در دوره مشابه سال گذشته که ۱۹ میلیون و ۹۸۶.۱ هزار تن بود، افزایش ۸.۳ درصدی دارد.

بررسی ظرفیت ۸۴ شرکت فولادساز کشور در سال ۹۹، حاکی از دستیابی به ظرفیت ۳۹ میلیون و ۸۲۱ هزار تنی است که ۳۶.۸ درصد آن مربوط به سه شرکت شاخص فولادساز است.