مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی تعرفه‌های خدمات مراقبت در منزل و خدمات توانبخشی در منزل را اعلام کرد. به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایسنا، مصطفی سراج ، با بیان اینکه خدماتی که سازمان بهزیستی در منزل به مددجویان خود ارائه می‌کند به دو بخش مراقبت در منزل و ارائه خدمات توانبخشی در منزل تقسیم‌بندی […]

مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی تعرفه‌های خدمات مراقبت در منزل و خدمات توانبخشی در منزل را اعلام کرد.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایسنا، مصطفی سراج ، با بیان اینکه خدماتی که سازمان بهزیستی در منزل به مددجویان خود ارائه می‌کند به دو بخش مراقبت در منزل و ارائه خدمات توانبخشی در منزل تقسیم‌بندی می‌شوند، گفت: تعرفه خدمات مراقبت در منزل به ازای هر فرد، در سال گذشته حدود ۵۶۰ هزار تومان بود که امسال با افزایش ۲۰ درصدی به ۶۷۲ هزار تومان رسیده است. در واقع به ازای هر مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی که نیازمند خدمات مراقبت در منزل است، ۶۷۲ هزار تومان یارانه به مراکز پرداخت می‌شود.

وی در ادامه به تشریح خدمات مراقبت در منزل پرداخت و اظهار کرد: ماهیانه به مدت ۳۲ ساعت خدمات مراقبت در منزل به مددجویان سازمان بهزیستی ارائه می‌شود. برای ارائه این خدمات، در ابتدا برنامه‌ از طریق تیم‌های ارزیابی و توانبخشی که از متخصصین رشته‌های توانبخشی هستند تهیه و سپس توسط مراقبان در قالب آموزش‌های مهارتی، حرکتی و مراقبتی به مددجویان و خانواده‌های آنها ارائه می‌شود.

سراج در ادامه با اشاره به خدمات توانبخشی در منزل گفت: به ازای هر فرد معلول تحت پوشش سازمان و براساس نوع و شدت معلولیت و نیاز به هر نوع خدمت تخصصی، سه نوع خدمت فیزیوتراپی، کاردرمانی، روانشناسی، گفتاردرمانی، پرستاری، مددکاری و ویزیت پزشک به افراد دارای معلولیت ارائه می‌شود. این خدمات توانبخشی توسط تیم‌هایی متشکل از پزشک، روانشناس، گفتار درمانگر، مددکار، فیزیوتراپیست، کاردرمانگر و پرستار ارائه می‌شود و هر ۶ ماه نیز ارزیابی کلی از وًضعیت خدمات ارائه شده وپیشرفت فرد دریافت کننده خدمت  صورت می‌گیرد.

به گفته مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی، تعرفه خدمات توان بخشی در منزل در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۳۰ هزار تومان بود که در سال جاری به ۲۷۶ هزار تومان رسید.