کارشناس اقتصادی هر اقدامی از سوی دولت برای حمایت از تولید را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: حمایت از تولید و مشارکت مردم در اقتصاد با تکیه بر اخذ مالیات از دانه‌درشت ها و اخذ مالیات از فعالیت های مخرب در کنار کاهش مالیات تولید تحقق خواهد یافت.

کارشناس اقتصادی هر اقدامی از سوی دولت برای حمایت از تولید را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: حمایت از تولید و مشارکت مردم در اقتصاد با تکیه بر اخذ مالیات از دانه‌درشت ها و اخذ مالیات از فعالیت های مخرب در کنار کاهش مالیات تولید تحقق خواهد یافت.

به گزارش کارشناس اقتصادی هر اقدامی از سوی دولت برای حمایت از تولید را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: حمایت از تولید و مشارکت مردم در اقتصاد با تکیه بر اخذ مالیات از دانه‌درشت ها و اخذ مالیات از فعالیت های مخرب در کنار کاهش مالیات تولید تحقق خواهد یافت. به نقل از وزارت اقتصاد، مرتضی افقه، در خصوص کاهش ۵ درصدی مالیات تولید که در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب شده است، اظهار کرد: اکنون مهم ترین مشکل در کشور که به مشکلات دیگر نیز دامن زده است، موضوع تولید است و انواع و اقسام مسائل و موانع بر سر راه تولید وجود دارد که مشکل ساز شده است.

به همین دلیل، هر قدمی که دولت در راستای حمایت از تولید بردارد، مثبت ارزیابی می شود که کاهش ۵ درصدی مالیات عملکرد تولید نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید، شرط لازم برای رونق تولید است، اما شرط کافی نیست؛ باید اقدامات مکمل دیگری نیز در دستور کار قرار بگیرد. لازم است رفع موانع بروکراسی، اداری و قانونی تولید نیز مدنظر باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص تثبیت مشوق های مالیاتی هدفمند در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات و فاصله گرفتن از خام فروشی نیز تاکید کرد: هر چقدر بتوانیم صنایع را به سمت تولید محصولات نهایی سوق دهیم، به نفع کشور است؛ چنین مشوق هایی می توانند در ایجاد انگیزه برای صنایع به منظور توسعه زنجیره ارزش محصولات شان موثر باشند.

افقه ادامه داد: تولید محصولات نهایی، مزیت‌های فراوانی دارد؛ موجب اشتغال آفرینی می شود و در به کار گیری جوانان در حوزه های مختلف موثر است. از طرف دیگر، توسعه زنجیره ارزش محصولات، ارزآوری بالایی را برای کشور به ارمغان می آورد.

وی ادامه داد: دولت می تواند از مالیات به عنوان یک ابزار در سیاست گذاری ها استفاده کند. اعطای مشوق های مالیاتی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات در همین چارچوب قابل تحلیل است.

استاد اقتصاد دانشگاه اهواز خاطرنشان کرد: جریمه فعالیت های غیرضرور و خام فروشی و تشویق توسعه زنجیره ارزش می تواند سیاست گذاری درستی در راستای فاصله گرفتن از فروش مواد اولیه و خام باشد.

وی تأکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورتی می تواند مفید باشد که ابرثروتمندان را هدف قرار دهد. دولت در اجرای این قانون باید دقت داشته باشد که خرده ثروت ها را که بر اثر تورم رشد کرده اند، مشمول مالیات ستانی قرار ندهد.

افقه در پایان با بیان اینکه هر اقدامی که در حمایت از تولید و از رونق انداختن سوداگری در کشور باشد، مفید و قابل دفاع است، گفت: کاهش مالیات عملکرد تولید، اعطای مشوق های مالیاتی به توسعه زنجیره ارزش محصولات و اعمال مالیات بر سرمایه های کلان ابرثروتمندان بسیار مثبت ارزیابی می شود و حمایت از تولید و مشارکت مردم در اقتصاد با تکیه بر اخذ مالیات از دانه‌درشت ها و اخذ مالیات از فعالیت های مخرب در کنار کاهش مالیات تولید تحقق خواهد یافت.