انتخاب هیات مدیره جدید انجمن رسانه‌های کشاورزی، به‌دنبال برگزاری مجمع عمومی عادی، هیات مدیره جدید انجمن رسانه‌های تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی برگزیده شدند.

انتخاب هیات مدیره جدید انجمن رسانه‌های کشاورزی، به‌دنبال برگزاری مجمع عمومی عادی، هیات مدیره جدید انجمن رسانه‌های تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی برگزیده شدند.

به گزارش پایگاه خبری  وقایع‌نیوز به نقل از صنعت‌صنف، مجمع عمومی عادی انجمن صنفی رسانه‌های تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی به‌منظور تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد.

در این مجمع که با حضور اعضای انجمن و نماینده قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل انجمن برگزار شد، پس از شمارش آراء، افراد زیر به‌عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس برگزیده شدند.

پس از شمارش آراء، آقایان ابوالقاسم گلباف، محمدرضا جمشیدی، فرشاد قوشچی، مهدی مسعودی، مانی جمشیدی، بابک کلانی و خانم رزی محمودی به‌عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین رضا فرشاد و شهرام دادگر به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره و محمد مسعودی به‌عنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب شدند.