اولویت‌های واردات کشور اعلام شد؛ امکان ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی با اولویت ۷۵۰ کد تعرفه‌ای مورد نیاز کشور برقرار است.

اولویت‌های واردات کشور اعلام شد؛ امکان ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی با اولویت ۷۵۰ کد تعرفه‌ای مورد نیاز کشور برقرار است.

به گزارش وقایع‌نیوز، طبق اعلام سامانه جامع تجارت، امکان دریافت ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه جدید خود اعلام کرده که براساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان دریافت ثبت سفارش جدید فقط برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.

بر این اساس امکان دریافت ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، اما اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

گفتنی است ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» مشمول این مصوبه نیستند.

فهرست اولویت‌های واردات