به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در این نشست عادل نجف زاده رئیس کمیته حمل ونفل کمیسیون عمران ضمن استماع گزارش دستگاه های متولی ایمنی ، ازاقدامات انها از جمله سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و و پلیس راهور در بستر سازی مناسب ایمنی سفرهای نوروزی، تشکر و قدر دانی کرد.

ایمنی راهها و حمل و نقل باید به دغدغه اول مسولان طراز اول تبدیل شود، در آستانه روز ملی ایمنی حمل ونفل جمعی از مسولان و فعالان دستگاه های متولی ایمنی ضمن حضور درصحن علنی جلسه مجلس ،در نشست اختصاصی با اعضای کمیسیون عمران ، بر ضرورت حمایت همه جانبه خانه ملت از برنامه ها و اقدامات ایمنی و ورود و ایفای نقش مسولان طراز اول کشور به موضوع ایمنی تاکید کردند.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در این نشست عادل نجف زاده رئیس کمیته حمل ونفل کمیسیون عمران ضمن استماع گزارش دستگاه های متولی ایمنی ، ازاقدامات انها از جمله سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و و پلیس راهور در بستر سازی مناسب ایمنی سفرهای نوروزی، تشکر و قدر دانی کرد.
بر اساس این گزارش عادل نجف زاده با اشاره به فرازی از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در قیامت ما را براساس برخی از کارهای که لازم بود انجام شود اما انجام نشده ، باز خواست خواهند کرد، افزود:
مقوله ایمنی نیازمند تلاش و اراده جدی همه بخش ها و دستگاه های متولی و کاربران راه ها و تولید کنندگان خودرو هاست و تصور نکنیم این موضوع فقط به دستگاه های خاص محدود می شود. بنابراین مقوله ایمنی در گرو ایجاد یک نگرش سیستمی است و در خانه ملت از تمام ظرفیت های ممکن برای تحقق ایمنی مورد انتظار بهره برداری خواهیم کرد.
عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود با تحلیل سوانح رانندگی ، بخشی از سهم تصادفات را ناشی از ضعف ایمنی خودروها و فر سودگی ناوگان دانست و تصریح کرد:
بخشی از تصادفات نیز مربوط به ضعف سیستم ایمنی خودرو و معیوب بودن آنهاست و بخشی دیگر نیز به دلیل فر سودگی ناوگان است که ضمن تهدید ایمنی ، بهره وری را کاهش داده است.
نجف زاده کارامدی حمل ونقل و ارتقای ایمنی را در گرو ایجاد زیر ساخت های واقعی و هوشمند دانست و اظهار داشت: دردنیا این اصل مهم که زیر ساخت برتر، مساوی کسب و کار عالی تر ، محور پیشرفت بوده است بنابراین در حوزه حمل ونقل این زیر ساخت به نحو مطلوب مهیا نیست تا خروجی مورد انتظاز حاصل شود به عنوان مثال : رانندگی حرفه ای در حوزه حمل ونقل به عنوان یک ” شغل” با تمام مختصات و مشخصات اجتماعی و اقتصادی آن تعریف کافی نشده است و نیازمند باز تعریف است تا راننده به وجوه اقتصادی و اجتماعی این شغل افتخار کند و از تمام مزیت های آن بهره مند شود.
رئیس کمیته حمل ونفل کمسیون عمران با اشاره به اهمیت حمل ونقل، خاظر نشان کرد: به رغم اینکه کشور ما ، شاهراه حمل ونفل جهانی می باشد ، اما حق السهم ما از صنعت حمل ونقل در حدود ۷تا۹در صد تولید ناخالص ملی است در حالیکه سهم حمل ونقل یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از ۲۲ درصد است و برای افزایش این سهم اقداماتی همچون نوسازی واقعی ناوگان عامل موثری است چرا که بدون آن در حوزه حمل ونقل بین المللی نیز بازار را از دست خواهیم داد.

عضو کمسیون عمران مجلس، ازحمل ونقل به عنوان حلقه مفقوده در وزارت خانه های ذیربط یاد کرد و از بزرگترین و مهمترین نشست خانه ملت با تمام وزرای مرتبط با حمل ونفل خبر داد و تصریح کرد: قول قطعی می دهم تا خرداد ماه سال جاری ضمن پیگیری تشکیل فراکسیون حمل ونفل ، نشستی با تمام وزرای دستگاه های مرتبط با
حمل ونقل را برای بررسی چالش ها و ایجاد همگرایی و هم افزایی برای برون رفت از این چالش ها را برگزار خواهیم کرد .
رئیس کمیته حمل ونفل کمسیون عمران مجلس در پایان از حضور فعالان ایمنی حمل ونقل دستگاه های متولی در این زمینه تشکرو قدر دانی کرد و ابراز امید واری کرد با تشکیل فراکسیون حمل ونقل و عندالزوم فراکسیون ایمنی ، بخشی از مشکلات بر طرف شودتا به سمت ایمنی بایسته و شایسته حرکت کنیم .

ایمنی به هسته سخت خود رسیده است
مهران قربانی مشاور سازمان راهداری در امور مطالعات راهبردی و نماینده کشورمان در دبیرخانه مجمع جهانی اتحادیه راه ها(پیارک) در ادامه این نشست با اشاره به چالش های گریبانگیر و فراروی ایمنی حمل ونقل گفت :
از سال ۱۳۸۵ خوشبختانه موج فزاینده روند تصادفات کنترل شده است و سوانح رانندگی رو به کاهش بوده است و آنچه که لازم بوده و در توان دستگاه های متولی امر بوده، انجام شده است تا تصادفات به سطح نازل برسد.
وی افزود: در سه سال اخیر روند آمار تلفات رانندگی بیانگر آنست که مقوله ایمنی به هسته سخت خود رسیده است و با منابع اعتباری اندک موجود اقداماتی که انجام می شود نتیجه لازم را ندارد.تامین ایمنی منبعد نیازمند تصمیمات سخت و بزرگ در زمینه تامین اعتبارات مربوط به ساخت راههای ایمن تر و امور راهداری و تغییر نگرش اصولی در خصوص ایمنی خودروها و بازدارنده سازی قوانین و مقررات و توسعه سیستمهای هوشمند نظارتی می باشد. از اینرو برای برون رفت از این وضعیت، باید موضوع ایمنی به دغدغه اول مسولان طراز اول خاصه شخص رئیس جمهور تبدیل شود و تجربه کشورهای موفق در ایمنی نیز به صراحت موید این امر است.
قربانی یکی دیگر از الزامات ارتقای ایمنی را ایجاد نگاه سیستمی به اجزا و فرآیند ایمنی دانست و تصریج کرد: نگاه سیستمی یعنی اینکه مثل اجزای ساعت همه اجزا و عناصر را درست بشناسیم و در کنار هم قراردهیم و مثل ساعت و این عناصر و عوامل هم سخت افزاری هم نرم افزاری و مدیریتی است ، از این رو بر نقش بی بدیل مسولان طراز اول درارتقای ایمنی و تامین پایداری آن تاکید می شود.

فرسودگی ناوگان و تصادفات
سرهنگ ناصر قلی نیا رئیس بازرسی پلیس راه راهور ناجا نیز در این نشست با ارایه گزارشی از فعالیت پلیس راه در حوزه ایمنی و مدیریت کنترلی و نظارتی سفرها ، به چالش های ایمنی در حوزه ذیربط پرداخت و از فرسودگی ناوگان به عنوان عامل و چالش جدی در تصافات یاد کرد و اظهار داشت: بیش از ۴۵۰ هرار دستگاه ناوگان عمومی در جاده ها در حال تردد هستند که بخش قابل توجه ای از آنها فرسوده هستند که کنترل آنها با امکانات موجود و هدایت صرف آنها به مراکز معاینه فنی ، چاره ساز نیست و این ناوگان سهم قابل توجهی در بروز سوانح رانندگی دارند.
وی افزود: با توجه به گستردگی فعالیت پلیس راه و کمبود نیروی انسانی ، هوشمند سازی پلیس اعم از ادوات و تجهیرات و هوشمند سازی کنترلی تردد ناوگان لازم است و در این زمینه حمایت مجلس برای هوشمند سازی و تامین اعتبارات مورد انتظار است.
رئیس بازرسی پلیس راه راهور ناجا ضرورت انسجام و همگرایی بیش از پیش در حوزه ایمنی را خواستار شد و خاطر نشان کرد:در حال حاضر ۱۹ دستگاه متولی ایمنی هستنذ که که به رغم وجود کمیسیون ایمنی راه ها، انتظارات ایمنی برآورده نشده است در صورتیکه موضوع ایمنی باید در کانون توجه و تمرکز مسولان بلندمرتبه کشور باشد تا این هماهنگی و همگرایی در حد مطلوب و اثر بخش باشد.

راهداران، جا ن نثاران ایمنی راه
سالانه بیش از ۴۰ نفر از راهداران جان خود را برای ایجاد و توسعه ایمنی راه ها و حمل ونقل از دست می دهند و حدود ۵۰ نفر نیز مصدوم و مجروح و می شوند تا ایمنی راه ها را برقرار کنند و لازم است خانه ملت این افراد رابا نگاه ویژه و حمایتگرانه برای قرار گرفتن در زمره شهدای خدمت ، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای رایاری کند.
منصور فخاران مشاور ریاست و مدیر کل روابط عمومی نیز با اعلام این موضوع در نشست یاد شده بر ضروت حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون عمران برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی راهداران و ارتقای وضعیت معیشتی برای ایفای نقش مطللوب تر آنان در نگهداری و برقرار ایمنی اشاره کرد و اظهار داشت با وجود تمام کاستی ها ، سازمان وظایف خود را انجام داده و انجام خواهد داد، اما قطعا کیفیت خدمات با نحوه تامین معشیت و اعتبارات رابطه معنادار و تاثیر گذاری دارد.
یادآور می شود تعداد ۴۰ نفر از فعالان و تلاشگران ایمنی از سازمان راهداری و حمل ونفل جاده ای ، پلیس راه، دبیرخانه کمسیون ایمنی راه ها با حضور در صحن جلسه علنی مجلس ، موضوع اهمیت ایمنی را به نمایندگان خانه ملت یادآور شدند و اعضای هیات رئیسه نیز از تلاش این فعالان و دستگاه های متولی ایمنی تشکر و قدر دانی کرد.
شایان ذکر است هفتم اردیبهشت به عنوان روز ملی ایمنی درتقویم رسمی کشور نامگذاری شده و برای جریان سازی این روز و حساس سازی مسولان ، این حضور و نشست در مجلس شکل گرفت.