یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: بی کفایتی و عدم صلاحیت ترامپ از همان روز اول آشکار بود اکنون هم طرح دموکرات‌ها برای استیضاح او برای ثبت در تاریخ است که بگویند دموکراسی آن طور که ترامپ به مسخره گرفت نیست.

 به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایسنا، فریدون مجلسی درباره طرح تعدادی از دموکرات ها برای استیضاح ترامپ پس از حمله اخیر به کنگره آمریکا گفت: این اقدام برای ثبت در تاریخ است آنها می خواهند بگویند دموکراسی آن طور که ترامپ به مسخره گرفت و بعد به سادگی جان به در بر د، نیست. آنها می دانند در این مدت ده روز این طرح به نتیجه نمی رسد ممکن است بحث هایی به وجود آید ویا حتی جمهوری خواهان و آنهایی هم که طرفدار ترامپ نیستند به خاطر حزب خودشان نخواهند که نامشان این گونه ثبت شود.

وی تصریح کرد: در واقع دموکرات ها این مساله را این گونه مطرح کردند که یا ترامپ خودش استعفا دهد یا عدم کفایت او طبق مکمل ۲۵ قانون اساسی آمریکا اعلام شود و یا این که استیضاح صورت گیرد و این استیضاح احتیاج به بیان دفاعیات دارد. از طرفی ترامپ هم گفته که استعفا نمی دهد عدم صلاحیتش هم به این سادگی ها تایید نمی شود.

مجلسی با بیان این که طرح دموکرات ها در واقع عملی نیست گفت: چنین اقدامی در ابعاد بین المللی یک تاثیر دارد و آن هم به نفع ایران است. رئیس جمهوری که در چنین وضعیتی قرار می گیرد و اعتبارش را نزد سلسله مراتب دولتی از دست می دهد اگر بخواهد واکنش شدیدی نسبت به ایران نشان دهد و اهدافش را بزند باید بداند که در شرایطی قرار گرفته که به این سادگی ها سلسله مراتب نظامی از او تبعیت نمی کنند.

وی در پایان اظهار کرد: صحبت های اخیر نانسی پلوسی با رئیس ستاد ارتش آمریکا هم احتمالا در این موضوع بوده که در این چند روز باقی مانده برای کشور هزینه درست نکند.