تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران صنعت هسته‌ای در حال انجام است سید هادی محمدی، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی در امور ایثارگران در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در صنعت هسته‌ای گفت: سازمان انرژی اتمی ایران جز دستگاه‌های اجرایی پیشرو در جریان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران است و این فرآیند به نحوه احسن و با حداکثر سرعت پیش می‌رود.

مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی در امور ایثارگران:

تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران صنعت هسته‌ای در حال انجام است
سید هادی محمدی، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی در امور ایثارگران در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شاغل در صنعت هسته‌ای گفت: سازمان انرژی اتمی ایران جز دستگاه‌های اجرایی پیشرو در جریان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران است و این فرآیند به نحوه احسن و با حداکثر سرعت پیش می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری وقایع نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی در امور ایثارگران با اشاره به آغاز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در صنعت هسته‌ای گفت: شروع فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران صنعت هسته‌ای در سال ۱۴۰۰ شروع شد و با توجه به اینکه این دستور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است؛ فرآیند تبدیل وضعیت ایثارگران در سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین در سطح صنعت هسته‌ای شروع شده است.
وی با اشاره به تأکید رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در صنعت هسته‌ای تصریح کرد: به یاری خداوند کار باقدرت پیش می‌رود و تا این لحظه حدود ۵۷۵نفر از جامعه ایثارگران سازمان تبدیل وضعیت استخدامی آن‌ها انجام‌شده و تا چند روز آینده رسمی شدن این عزیزان قطعی می‌شود.
محمدی افزود: حدود ۱۰۷۹ نفر از کارکنان ایثارگر سازمان نیز در اواسط فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی هستند؛ یعنی بخشی از کارهایشان انجام‌شده و بخشی دیگر از امور استخدامی آن‌ها در شرف انجام است. ما به این رویکرد اکتفا نکردیم و با ارسال فراخوان در صنعت هسته‌ای از تمامی ایثارگران خواستیم تا جهت تکمیل مدارک به واحد ایثارگران سازمان مراجعه نمایند.