شب گذشته دو روز بعد از ابلاغ نظر شورای صدور مجوز ساترا در خصوص ممنوعیت پخش «حشاشین» از سکوهای نمایش خانگی ایران، فیلیمو هم این سریال ضد ایرانی را از روی خروجی خود حذف کرد.

شب گذشته دو روز بعد از ابلاغ نظر شورای صدور مجوز ساترا در خصوص ممنوعیت پخش «حشاشین» از سکوهای نمایش خانگی ایران، فیلیمو هم این سریال ضد ایرانی را از روی خروجی خود حذف کرد.

به گزارش وقایع نیوز ، سامان مراد حسینی سخنگوی مجمع رصتا درباره ممنوعیت نمایش سریال «حشاشین» در ایران به ایسنا توضیح داد: اعلام ممنوعیت نمایش سریال «حشاشین» در ایران توسط ساترا صرفاً از این باب نبود که بخواهیم از مشاهده این اثر توسط مخاطبان ایرانی جلوگیری کنیم بلکه از این جهت هم موضوعیت داشت که در مقابل تولید و انتشار اثری که چهره نادرستی از ایرانی ها نمایش میدهد موضع گیری رسمی کنیم و نشان دهیم که درهای شبکه نمایش خانگی ایران به روی اثر ضد ایرانی باز نیست.