به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: در شهر وان نزدیکترین شهر بایران که در سه سال اخیر مورد توجه توریست های ایرانی و آذربایجانی است کنفرانس همگرایی شهرداران را تشکیل دادند. در این نشست سید تورون معاون حزب c.h.p شدیدا به عملکرد اردوغان حمله کرد.

حضور معنادار شهرداران منتخب حزب c.h.p، در ترکیه شهرداری کلان شهرها در اختیار حزب جمهوریخواه خلق است، معاون حزب c.h.p: هر فرعونی یک موسی در کنار خود دارد. نسشت شهرداران وان توجیه کننده روشهای مبارزه انتخاباتی ترکیه، شهرداران منتخب از حزب جمهوری خواه خلق به دبیر کلی قلیچدار اوغلو که از احزاب آتاتورکی است مخالف خط مشی اردوغان و حزب حاکم او akp (آک پارتی) است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: در شهر وان نزدیکترین شهر بایران که در سه سال اخیر مورد توجه توریست های ایرانی و آذربایجانی است کنفرانس همگرایی شهرداران را تشکیل دادند. در این نشست سید تورون معاون حزب c.h.p شدیدا به عملکرد اردوغان حمله کرد.

حزب جمهوریخواه خلق شهرداران  شهرهای کلان ترکیه را در اختیار دارد بخصوص شهرداری های توریستی که نامشان پیوسته در رسانه های خارجی مطرح است.

شهردار استانبول، ازمیر، وان و ۱۳ شهر دیگر از حزب جمهوریخواه هستند و این شهرها در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نقش بزرگی دارد و خواهد داشت.

گفته می شود این نشست قبل از انتخابات ریاست جمهوری توجیه کننده روشهای مبارزات انتخاباتی پیش روی ترکیه است.

حزب  c.h.pمدعی است که دولت اردوغان از ارائه منابع عمومی که حق شهرداری ها است به شهرداران منتخب از  حزب جمهوریخواه خودداری می کند.

تورون معاون حزب جمهوری خواه خلق در این نشست اعلام کرد که فقر و بی عدالتی هر گوشه ترکیه را فرا گرفته است و بازرسان حکومتی برای شهرداران c.h.p جرم تراشی می کنند او گفت ظالم هر چه قدر هم قدرت مند باشد اگر به فقیر بی توجه باشد و آنها را زمین گیر کند آنها زمین را منفجر می کنند.

معاون حزب جمهوریخواه خلق با صدای بلند خطاب به شهرداران حاضر در وان گفت : هر فرعونی موسی یی در کنار خود دارد که طرفدار ضعفا و مظلومین است و اضافه کرد :

او گفت ما رئیس جمهوری به چانکایا می فرستیم که شایسته این مقام است. و افزود صدای مردم بلند شده است بادهای تغییر در حال تبدیل شدن به توفان است. برق میلیونها نفر قطع است ولی رهبری در تاریکی است.

نشست شهرداران در وان حضور معنا داری است.

نظرات خود را به ایمیل s.jalalebrahimi@yahoo.com  ارسال فرمایید.