به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: دکتر سید جلال ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه: افزایش نجومی قیمت کالاها به خصوص در مواد غذایی آن هم در ضروری‌ترین آن یعنی نان، روغن‌، مواد نشاسته‌ای ( برنج، ماکارونی) مواد پروتئینی‌، محصولات کشاورزی و جالیزی لجام گسیخته است.

خط فقر و گرسنگی در حال جابه جائی، بودجه خانواده‌ها زیرورو شده و تقسیم درآمد به نسبت نیاز واولویت و مصارف اساسی زندگی هزینه مسکن، خورد و خوراک، دارو و درمان، مخارج روزمره‌، برق‌، آب و تلفن به هیچ وجه قابل مدیریت با درآمد ماهیانه نیست.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: دکتر سید جلال ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه: افزایش نجومی قیمت کالاها به خصوص در مواد غذایی آن هم در ضروری‌ترین آن یعنی نان، روغن‌، مواد نشاسته‌ای ( برنج، ماکارونی) مواد پروتئینی‌، محصولات کشاورزی و جالیزی لجام گسیخته است.

دکتر سید جلال ابراهیمی، رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه

خط گرسنگی و فقر  در ۲ ماه اول سال بهم  نزدیک شده است.

حد گرسنگی مجموع قیمت ماهیانه کالاهای اساسی و مواد غذایی یک خانواده چهارنفره (حداقل) که برای زنده ماندن محاسبه می‌شود.

گرسنگی و فقر در همه جوامع از شاخصه‌های اصلی اقتصاد است
گرسنگی و فقر در همه جوامع از شاخصه‌های اصلی اقتصاد است

 ÖZCIVAN اقتصاددان ترک می‌گوید که نیازهای غذایی یک کودک بین ۶ الی ۱۵ ساله با حقوق و درآمد یک حقوق بگیر و یا دستمزدبگیر در نظر گرفته می‌شود و این محاسبه بر اساس آمار ارائه شده و داده‌های سازمان بهداشت جهانی است که یک خانواده با یک فرزند ۶ الی ۱۵ ساله با ۲۸۰۰ کالری زنده می‌ماند.

برای فرزند دوم از ۱ الی ۶ ساله ۲۴۰۰ کالری اضافی لازم است.

حد گرسنگی از سوی سازمان بهداشت جهانی میزان کالری تعیین شده است.

بعنوان مثال کالای اساسی شیر، پنیر، ماست و مرغ، گوشت، ماهی‌، میوه‌، سبزیجات‌، حبوبات، آرد و نان، ماکارونی، بلغور، برنج تشکیل شده است و با محاسبه این اقلام و مقادیر و افزایش و کاهش آن حد گرسنگی تعیین می‌شود.

و اما خط فقر محاسبه تمام نیاز‌های اساسی نه فقط غذا برای یک خانواده چهار نفره بعنوان مثال اجاره، سوخت، هزینه مدرسه‌، برق، ایاب و ذهاب در محاسبات خط فقر حساب می‌شود.

در ترکیه هزینه زندگی یک نفر حقوق بگیر حدود ۷ هزار لیر ( ۶۹۶۵ لیر) یعنی قریب سیزده و نیم میلیون تومان اعلام شده و در ایران میانگین حقوق را اگر شش میلیون تومان حساب کنیم سطح زندگی حقوق بگیران و افراد کم درآمد و آنان که با حداقل دستمزد دریافتی زندگی می‌کنند و بازنشستگان شدیدا کاهش یافته و تقریبا اکثریت مردم وارد روند فقیرشدن هستند.

کالای اساسی شیر، پنیر، ماست و مرغ، گوشت، ماهی‌، میوه‌، سبزیجات‌، حبوبات، آرد و نان، ماکارونی، بلغور، برنج تشکیل شده است و با محاسبه این اقلام و مقادیر و افزایش و کاهش آن حد گرسنگی تعیین می‌شود
کالای اساسی شیر، پنیر، ماست و مرغ، گوشت، ماهی‌، میوه‌، سبزیجات‌، حبوبات، آرد و نان، ماکارونی، بلغور، برنج تشکیل شده است و با محاسبه این اقلام و مقادیر و افزایش و کاهش آن حد گرسنگی تعیین می‌شود

افزایش اندک دستمزدها و یا حقوق‌ها را تورم به باد داده است.

افزایش ۲۰ درصدی حمل و نقل خود عامل افزایش قیمت شده است درحالیکه میشد با ارائه قطعات‌، لاستیک و سرویس‌های خدماتی به صاحبان وسائط حمل و نقل جلو این افزایش را گرفت.

هم اکنون جامعه شهری و روستایی در حال تجربه یک بحران اقتصادی و مرور روزمره افزایش قیمت‌ها است.

و از آغاز سال ۱۴۰۱ هر روز صبح تابلو جدید افزایش قیمت‌ها نماد و نمودی از جابه جایی خط فقر با گرسنگی است.

اما معانی و تفاسیر شرعی و فقهی (فقیر‌، مسکین و غنی ) بگونه دیگری است که به آن پرداخته می‌شود.