رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل گفت:به منظورافزایش ایمنی راهها ۶۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان اردبیل در۴ماهه گذشته تجدید خط کشی شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل،بهرام خیاوی در بازدید از بزرگراه اردبیل مغان با بیان اینکه راهداران پرتلاش در […]

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل گفت:به منظورافزایش ایمنی راهها ۶۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان اردبیل در۴ماهه گذشته تجدید خط کشی شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل،بهرام خیاوی در بازدید از بزرگراه اردبیل مغان با بیان اینکه راهداران پرتلاش در مدت یاد شده ۱۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان اردبیل را روکش آسفالت کرده اند افزود: در مدت یاد شده ۱۲ هزار مترمربع عملیات لکه گیری و رفع چاله انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه هموارسازی راههای روستایی در جهت تسهیل در رفت وآمد آنها از اولویت های مهم راهداری است تصریح کرد:در ۴ ماهه گذشته ۲هزارکیلومتر از حریم راههای شنی و خاکی این شهرستان تسطیح ورگلاژ شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل اصلاح و رفع ۲۲۰ کیلومتر از افتادگی شانه راه را یادآور شد و اظهار کرد:در مدت یاد شده راهداران در دماغه ها و نقاط پربرخورد بیش از هزار عدد دپوی خاکی ایجاد و استوانه ایمنی نصب کرده اند.

عضو شورای اداری شهرستان اردبیل از شناسایی و قلع و قمع ۲۳۵ مورد تجاوز به حریم راه و ساخت وسازهای غیرمجاز در شهرستان اردبیل خبرداد و بیان کرد:تاکنون با حضور ۲۵۰ مورد گشت حریم در راهها ۵۲مورد ساخت وسازغیرمجاز متوقف و قلع وقمع شده،۷۰ مورد تابلو و بنرهای تبلیغاتی غیرمجاز از سطح جاده شناسایی و برچیده شده،برای ۵۸ مورد ساخت و ساز ودرختکاری غیرمجاز اخطار ابلاغ شده واز ۲۰ مورد حفاری غیرمجازنیز جلوگیری شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۳۴ شرکت فعال حمل ونقل کالا جابجایی ۵۷۵ هزارتن کالا را در ۴ ماهه گذشته یادآور شدو خاطرنشان کرد:در مدت یاد شده ۳۹۱ هزار برگ بارنامه در شهرستان اردبیل صادر شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل از جابجایی ۲۹۷ هزار نفر مسافر از این شهرستان در ۴ ماهه گذشته خبرداد و تصریح کرد:این میزان جابجایی در قالب ۵۰ هزار و ۶۹۵ سفر انجام شده است.