خودکفایی ایران در تولید تخم نوغان، جلسه تولید تخم نوغان با حضور معاونین وزیر جهاد کشاورزی و شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود برگزار شد.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه تولید تخم نوغان که به منظور تولید برنامه‌ریزی برای تخم نوغان در داخل کشور و حذف  واردات آن، با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور و شرکت شهرک‌های کشاورزی و شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود برگزار شد، اظهار کرد: مرکز تحقیقات مسئولیت تولید تخم نوغان با کیفیت را بر عهده بگیرد و تولید را تا حد امکان افزایش دهد.

مرتضی رضایی افزود: این مرکز مسئولیت تامین تخم نوغان سالم و با کیفیت را بر عهده خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که امکان تولید توافقی تخم نوغان وجود دارد، با تایید معاونت امور تولیدات دامی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان دامپزشکی و شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود دستورالعمل آن تهیه و برای تولید آتی امضا شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: دامپزشکی پروتکل مقابله با بیماری پبرین را تهیه و برای تولید تخم نوغان ارائه کند و مرکز تحقیقات ابریشم تحقیقات خود را بر روی کیفیت لاین‌های تخم‌نوغان متمرکز کند.

لازم به ذکر است، در این جلسه، برنامه پنج ساله خودکفایی تخم‌نوغان تا افق ۱۴۰۴، برنامه‌ریزی برای کنترل و حذف بیماری پبرین توسط سازمان دامپزشکی، برنامه‌ریزی بازسازی و نوسازی ابنیه تاسیسات و توتستان‌ها و تامین اعتبار مورد نیاز برای دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.