به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اخبار سبز کشاورزی: علی‌اکبر مویدی اظهار داشت: هر کاری در حوزه جهاد تبیین باید دانش بنیان باشد و باید از منبع محوری به سمت دانش محوری حرکت کنیم.

دبیرخانه تولید محتوای جهاد تبیین تشکیل شود، معاون تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که باید دبیرخانه تولید محتوای جهاد تبیین تشکیل شود، گفت: در حوزه جهاد تبیین چند اصل مهم داریم که نخست فرهنگ‌سازی، بعد شبکه‌سازی و در نهایت اعتمادسازی است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اخبار سبز کشاورزی: علی‌اکبر مویدی اظهار داشت: هر کاری در حوزه جهاد تبیین باید دانش بنیان باشد و باید از منبع محوری به سمت دانش محوری حرکت کنیم.

وی افزود: در شرایط سخت فعلی باید تمام حواس ما به سمت تولید باشد و نباید تولید را کنار بگذاریم و چیزی نباید به امر خطیر تولید خدشه وارد کند.

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی  بیان کرد: نکته مهم دیگر در حوزه جهاد تبیین این است که تمامی برنامه‌ها باید مردمی و در جهت جلب رضایت آنان باشد.

مویدی افزود: بحث تولید محتوا در حوزه جهاد تبیین بسیار مهم است و این کار باید با کمک اهالی رسانه انجام شود و برای این کار ایجاد دبیرخانه تولید محتوای جهاد تبیین ضروری است.

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: محتواهای تولیدشده در این راستا نیز باید در یک صفحه و سه دقیقه در قالب تصویر باشد تا مخاطب از آن استقبال کند.

مویدی تصریح کرد: برنامه ما در معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی ترویج سیاست‌های راهبردی وزارتخانه و یافته‌های جدید است تا بتوانیم شعار اقتدار غذایی را محقق کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر کارگاه‌های ارتقای ترویج را راه‌اندازی کرده‌ایم و هر هفته در یک استان برنامه ترویجی داریم.