میزان دریافت مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با ۱۳۹۹ حدود ۵۹ درصد افزایش داشته است.

میزان دریافت مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با ۱۳۹۹ حدود ۵۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از صنعت‌صنف، براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از کل درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۰ حدود ۶۲ درصد که برابر ۱۸۹هزار میلیارد تومان بوده را مالیات مستقیم و مابقی را (۱۱۷هزار میلیارد تومان) مالیات بر کالا و خدمات تشکیل داده است.

در فروردین ۱۴۰۱ نیز مجموع درآمد مالیاتی (مستقیم و کالا و خدمات) حدود ۲۹٫۳ هزارمیلیارد تومان بوده که ۱۷٫۳میلیارد تومان آن را مالیات مستقیم و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن را مالیات کالا و خدمات تشکیل داده است.

درآمد مالیاتی کشور (مستقیم و کالا و خدمات) در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۹ رشد ۵۹ درصدی را تجربه کرده است. از کل درآمدهای مالیاتی پارسال، ۱۸۹ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و ۱۱۷هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات بوده است.

بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در میان مولفه‌های مالیات مستقیم در سال ۱۴۰۰، رقم مالیات اشخاص حقیقی ۶۲ درصد (معادل ۱۱۷هزار میلیارد تومان) از کل این نوع از مالیات را تشکیل داده و پس از آن مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت با سهم ۳۰ درصد و ۸ درصد قرار گرفته‌اند. در میان مولفه‌های مالیات مستقیم، عامل مسلط بر افزایش ۶۰ درصدی آن، افزایش ۲ برابری مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با سهم ۴۶ واحد درصدی است. 

گفتنی است برخلاف مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد که نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش همراه بودند، مالیات بر ارث در این بازه زمانی کاهش حدود ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.

در میان سه مولفه اصلی مالیات‌های مستقیم به غیر از مالیات بر ثروت که تنها حدود ۴۱ درصد محقق شده، درآمد مالیاتی دو مولفه دیگر (اشخاص حقوقی و درآمد) بیش از میزان پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۰ محقق شده است.

در سال ۱۴۰۰حدود ۷۱ درصد از مالیات بر کالا و خدمات متعلق به مالیات بر ارزش افزوده بوده که سهم ۴۰ واحد درصدی در رشد مالیات بر کالا و خدمات داشته است. در میان مولفه های مالیات کالا و خدمات، به جز عوارض خروج، مالیات بر فروش و مصرف سیگار، درآمدهای مالیاتی دیگر اجزای مالیات کالا و خدمات، در مقایسه با بودجه مصوب سال ۱۴۰۰به طور کامل محقق نشده است.