درچهار ماهه اول سال1401جابه جایی 1/5میلیون مسافرتوسط ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری آذربایجان شرقی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافر آذربایجان شرقی یک میلیون و524هزار مسافر رادرچهار ماهه اول سال1401جابه جانمود

درچهار ماهه اول سال۱۴۰۱جابه جایی ۱/۵میلیون مسافرتوسط ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری آذربایجان شرقی ناوگان حمل ونقل عمومی مسافر آذربایجان شرقی یک میلیون و۵۲۴هزار مسافر رادرچهار ماهه اول سال۱۴۰۱جابه جانمود
ناوگان حمل ونقل عمومی مسافر آذربایجان شرقی یک میلیون و۵۲۴هزار مسافر رادرچهار ماهه اول سال۱۴۰۱جابه جانمود.

مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بااعلام این خبرافزوداین تعدادمسافر۲۰ درصدنسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.اورجعلی علیزاده اظهارداشت: این تعداد مسافر با ۱۶۴هزارو۴۶۴ سفرجابه جاشده اند.وی گفت ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر استان درحال حاضر با۶۴۴اتوبوس،تعداد۱۲۲۷ مینی بوس و۷۹۶سواری کرایه وبا۱۲۵ شرکت وموسسه مسافری فعالیت می کند.علیزاده افزود ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان طی هفته گذشته وازمورخه۳الی۵مرداد درپروژه احداث پل غیرهمسطح مراغه- هشتروددرمحل تلاقی راه آهن و بدلیل تعطیلی ایستگاههای راه آهن تبریز ومراغه دراثرتداخل طرح، بااعزام ۳۰۰ دستگاه اتوبوس ناوگان مسافری اقدام به جابه جایی مسافران قطار این دوایستگاه به مقاصدخودنمود که این مسئله باعث کمبود اتوبوس درپایانه مسافری مرکزی تبریزشده بودوددرحال حاضراین مسئله مرتفع شده است .وی گفت باتوجه به افزایش سفرباناوگان عمومی مسافر درایام تعطیلات تابستانی وآغاز ایام محرم وصفروسفرهای زیارتی به عتبات عالیات ازمسافران محترم تقاضا می شودسفرهای خودرابه صورت برنامه ریزی شده وباتهیه بلیط ازطریق اینترنتی ودفاتر شرکتهای مسافری انجام دهند.علیزاده همچنین گفت تلفن گویای۱۴۱ اماده دریافت هرگونه پیشنهاد،انتقاد وشکایت درموردناوگان حمل ونقل مسافری استان درتمام ساعات شبانه روز است.