به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: مهدی پورسمر در گفتگو با اخبار سبز کشاورزی اظهار داشت: مسئولان تاکنون برنامه مشخصی اعلام نکرده‌ند که ارز دولتی تا چه زمانی تخصیص می‌یابد.

دولت مرغداران را با حذف یکباره ارز دولتی غافلگیر نکند، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور گفت: اعلام شده که نهاده‌های دولتی مرغداران تنها تا پایان اردیبهشت تخصیص می‌یابد و به همین سبب مرغداران بلاتکلیف هستند که پس از آن چه خواهد شد؛ لذا از مسئولان می‌خواهیم که مرغداران را با حذف یکباره ارز دولتی غافلگیر نکرده و قضیه گران کردن یک شبه آرد صنف و صنعت را تکرار نکند.

نهاده به صورت ناقص در بازارگاه عرضه می‌شود

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: مهدی پورسمر در گفتگو با اخبار سبز کشاورزی اظهار داشت: مسئولان تاکنون برنامه مشخصی اعلام نکرده‌ند که ارز دولتی تا چه زمانی تخصیص می‌یابد.

در شرایط فعلی نیز نهاده به صورت ناقص در بازارگاه عرضه می‌شود و مرغداران مرغ گوشتی و مادر نهاده خود را کامل نگرفته‌ند.

وی تصریح کرد: قانون بازارگاه می‌گوید تا وقتی مرغدار مرغ خود را بار نزده، می‌تواند سهمیه نهاده خود را بگیرد؛ لذا در شرایط فعلی مرغداران نمی‌توانند مرغ خود را بار بزنند و راهی بازار کنند و از طرفی مرغ‌ها سنگین   شده‌ا‌ند و دانی هم برای تغذیه آن‌ها نیست.

وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی تأمین کامل نهاده‌ها نیست

پورسمر ادامه داد: گفته‌ند که سه میلیارد دلار برای تأمین ارز نهاده تا پایان اردیبهشت داده‌ند، ولی وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی تأمین کامل نهاده‌ها نیست و نمی‌دانیم از چه کسی سوال کنیم.

وی در پاسخ به این که با توجه به حذف ارز دولتی، نقدینگی مورد نیاز مرغداران برای جوجه ریزی نخست پس از حذف ارز چند برابر می‌شود، در همین راستا دولت برای تأمین نقدینگی مرغداران چه کرده، گفت: ظاهراً تاکنون تدبیری اندیشیده نشده و مسئولان نه برای تأمین نقدینگی برنامه ای داده‌ند و نه برنامه پیشنهادی ما را بررسی کرده‌ند.

پورسمر ادامه داد: قرار بود تسهیلاتی با بهره ۱۴درصد برای تأمین نقدینگی مرغداران اختصاص دهند که تاکنون از آن خبری نشده.

وی گفت: حذف ارز دولتی مانند جراحی یک بیمار است که درد دارد، ولی در ادامه بهبودی و شفا حاصل می‌شود. ارز ترجیحی ضربه‌های سنگینی به زیرساخت‌های کشاورزی زده، اما برای حذف آن باید به گونه ای بسترسازی شود که افکار عمومی آگاه و برای اجرای آن آماده شود و اگر غیر از این باشد، تبعات اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت.

  • نویسنده : مهدی احمدی لفورکی
  • منبع خبر : https://akhbarsabzkeshavarzi.ir/