به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از تولید و بازار، نشست پایانه صادراتی بهشت پارس با شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی هژارگروپ در زمینه ایجاد کریدور محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با آقای مهندس محمد صادق فرجوند، مدیرعامل پایانه بهشت پارس، مهندس علی سلیمان پور، رئیس هیئت مدیره پایانه و مهندس ابراهیمی نماینده انحصاری هژار گروپ در ایران برگزار شد.

راه‌اندازی کریدور صادراتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران، نشست پایانه صادراتی آینده سازان بهشت پارس با شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی هژارگروپ در زمینه ایجاد کریدور صادراتی محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از تولید و بازار، نشست پایانه صادراتی بهشت پارس با شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی هژارگروپ در زمینه ایجاد کریدور محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران با آقای مهندس محمد صادق فرجوند، مدیرعامل پایانه بهشت پارس، مهندس علی سلیمان پور، رئیس هیئت مدیره پایانه و مهندس ابراهیمی نماینده انحصاری هژار گروپ در ایران برگزار شد.

در این نشست گفتگوهای لازم میان حاضران منجر به تفاهم اولیه برای سرمایه‌گذاری درراستاى این کریدور بین‌المللی از طریق شرکت بازرگانی صنعتی بهشت پارس شد.

بر اساس این توافق مقرر شد، پیگیری‌های مستمر فنى و تخصصى طرفین برای ایجاد، راه‌اندازی و توسعه این کریدور صادراتى در پایانه انجام شود.

  • نویسنده : مهرنوش خانمحمدزاده