در حاشیه دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا، حجت الله عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قالب نشست تخصصی، با معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد محورهای جدید ده گانه همکاری مشترک مناطق آزاد در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری را ترسیم نمود.

در حاشیه دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا، حجت الله عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قالب نشست تخصصی، با معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد محورهای جدید ده گانه همکاری مشترک مناطق آزاد در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری را ترسیم نمود.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از فرینا، حجت الله عبدالملکى، عنوان راهبرد جدید را شبکه سازی در همکاری میان معاونت های اقتصادی مناطق آزاد بیان کرد و در خصوص سازوکار و نحوه ایجاد و فعالیت این شبکه افزود: بازاریابی مشترک میان مناطق آزاد در زمینه های درآمدی، سرمایه گذاری، صادرات لجستیک در کشورها و بازارهای هدف نخستین بخش تشکیل دهنده شبکه مزبور است.

عبدالملکى، تصویب طرح جامع لجستیک و صادرات مجدد مناطق آزاد با بهره‌گیری ظرفیت‌های حمل و نقل ترکیبی و ترانزیت بین مناطق را دومین قطعه این برنامه کاری مشترک عنوان کرد و گفت: محور سوم استفاده از ظرفیت‌ سازمان ها و پیمان های بین المللی نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگهای، بریکس، اکو و… است.

وى، شناسایی مزایا و ویژگی های متمایز مناطق آزاد و معرفی آنها به یکدیگر جهت بهره گیری از مزیت های نسبی هر منطقه در ساختار شبکه سازی را دیگر بخش این ساختار شبکه ای هماهنگ بیان کرد و افزود: محور پنجم بهره گیری از مدل کالای همراه مسافر با هدف حداکثری نمودن کسب درآمدهای سازمان های مناطق آزاد و ششمین محور نیز حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری داخلی و بین المللی جهت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در راستای استمرار مسیر طی شده در سال جاری است.

مشاور رئیس جمهور، هفتمین محور را تعیین یک زنجیره تأمین کالا میان مناطق آزاد به گونه ای که کالا در یک شبکه همکاری مبادله، فروش و یا تأمین گردد، اعلام کرد و گفت: استفاده از طرح یک کمربند یک راه کشور چین با محوریت مناطق آزاد، تعیین شبکه جامع گردشگری مناطق آزاد و ویژه جهت ترسیم منافع و اهداف مشترک هشتمین و نهمین قطعه این طرح و همکاری های پولی، بانکی، مالی به صورت ترسیم شیوه نامه همکاری در جهت تأمین مالی پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری دهمین بخش این سازوکار است.

عبدالملکى، ده محور مطرح شده را سرلوحه برنامه های اجرایی و اقدامات معاونت های اقتصادی و سایر معاونت های مناطق آزاد عنوان نمود و خواستار برقراری ماهیانه جلسات کاری مشترک فی مابین معاونین اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد شد.

گفتنی است در این نشست هر یک از معاونین مناطق آزاد نقطه نظرات خود را در این خصوص مباحث مطرح شده از سوی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالى مناطق آزاد ابراز کردند.