جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم اختتامیه جام رسانه امید با اشاره به همت بسیج رسانه در سراسر کشور در اجرای جام رسانه امید و تاثیر رسانه در امید افزایی گفت: معتقدیم رسانه ستون فقرات جهاد تبیین است و شما فعالان رسانه ها افسران میدانی هستید که دشمنان با تمام امکانات و شیطانی و ابزار مدرن به دنبال ایجاد نامیدی و جلوگیری از پیشرفت ماست.

رسانه ستون فقرات جهاد تبیین است، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم اختتامیه جام رسانه امید با اشاره به همت بسیج رسانه در سراسر کشور در اجرای جام رسانه امید و تاثیر رسانه در امید افزایی گفت: معتقدیم رسانه ستون فقرات جهاد تبیین است و شما فعالان رسانه ها  افسران میدانی هستید که دشمنان با تمام امکانات و شیطانی و ابزار مدرن به دنبال ایجاد  نامیدی و جلوگیری از  پیشرفت ماست.

به گزارش وقایع‌نیوز  به نقل از شهر مردم: جلال الدین عرفانی| سرتیپ پاسدار سید قاسم قریشی تصریح کرد:ما در زمینه امید آفرینی باید چند محور را دنبال کنیم یکی از محورها در پیروزی انقلاب در سال ۵۷ و غلبه گفتمانی است که دو گفتمان دیگر یعنی لیبرال دموکراسی و مارکسیست را که عمرش به پایان رسید را به چالش کشید.

وی اظهار داشت: این نویدی بود برای آزادگان برای خروج از سلطه  کسانی که فقط به چپاول  یک مملکت بود اکتفا نکرده  بلکه به دنبال به  دست آوردن هر آنچه بودند که یک ملت میخواهد به دست آورده به ویژه کشورهای اسلامی  که دنبال تصاحب همه چیز آن بودند و به ویژه با با ایجاد پادگان شهری به نام صهیونیست که با آن  زخم عمیقی به جامعه اسلام زدند.

سرتیپ قریشی گفت:استکبار جهانی در راستای جلوگیری از پیشرفت کشورها و  برای به یغما بردن سرمایه ها تا پیش از این از طریق تهاجم نظامی امور کشورها را به دست میگرفت  و مثل انگلیس با ایجاد کمپانیهایی مثل هند شرقی همه چیز را در دست میگرفت و همه چیز را به یغما میبرد.

وی اظهار داشت:غرب به سرکردگی امریکا  فقط به چپاول  سیاسی، فرهنگی و بهره اقتصادی اکتفا نکرده و دنبال جلوگیری از پیشرفت کشورها و هر آنچه است که در مسیر پیشرفت یک کشور وجود دارد.

وی با اشاره به جدایی چندین شهر کشور در قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان در دوره قاجار  و نیز چند بخش دیگر در  دوران پهلوی گفت:اما در دفاع مقدس به رغم حمایت همه جانبه کشورهای بزرگ دنیا از صدام با کمک خدا و فرماندهی امام (ره)  نه تنها شهری از دست ندادیم بلکه به پیشرفتهای زیادی هم دست یافتم و امرپز در همه بخشها به پیشرفتهای خوبی رسیدیم.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: هدف از این رویداد این است که با توجه به حضور رسانه های کشور این موفقیتها را بیشتر  به مردم بیشتر معرفی و پیشرفتها را به اطلاع مردم برسانیم و از سویی در میان نخبگان هم یک امید آفرینی داشته باشیم و ایجاد انگیزه کنیم، معتقدم یکی از دلایل اصلی دشمنی دشمنان با ما پیشرفتها کشور است که این پدیده ما را به الگویی برای کشورهای اسلامی بدل کرده و امروز در بسیاری از بخشها جز رتبه های برتر منطقه  و دنیا هستیم.

سرتیپ پاسدار قریشی افزود:ما نشان دادیم که برای رسیدن به توسعه وپیشرفت کشور و اهداف خود با کسی شوخی نداریم و این را در عملیات وعده صادق عمل کردیم و با وجود جندین لایه دفاعی، گنبد آهنین  و کمک چندین کشور بزرگ باز هم فرزندان انقلاب توانستند تکنولوژی خود را به رخ بکشند به گونه ای که تحلیلگران از آن با عناوینی مثل عملیات بزرگ، مدرن، هوشمندانه و چنین در یاد کردند.