بررسی آمارهای تولیدی حاکی از آن است که تولید خودروی سنگین در ۸ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

بررسی آمارهای تولیدی حاکی از آن است که تولید خودروی سنگین در ۸ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از فارس، در ۸ ماهه ابتدای سال گذشته تولید خودروی سنگین (کامیونت، کامیون و کشنده) در بخش های خصوصی و دولتی ۱۹ هزار و ۶۰۶ دستگاه و در ۸ ماهه امسال ۲۴ هزار و ۷۶۳ دستگاه بود که بر این اساس تولید این خودروها در ۸ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است.

در آبان ماه سال گذشته ۳ هزار و ۵۲۳ دستگاه و در آبان ماه امسال ۳ هزار و ۵۲ دستگاه خودروی سنگین تولید شده است.

همچنین براساس آمار وزارت صمت در ۸ ماهه ابتدای سال گذشته تولید خودروی سنگین (کامیونت، کامیون و کشنده) در بخش خصوصی ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه و در ۸ ماهه ابتدای امسال ۱۶ هزار و ۱۰۶ دستگاه بوده است که بر این اساس تولید خودرو سنگین در بخش خصوصی ۵۵ درصد افزایش یافته است.

البته تولید خودروی سنگین در بخش خصوصی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است.

این گزارش می افزاید: تولید خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۹ هزار و ۶۰۶ دستگاه و در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۷ هزار و ۶۵ دستگاه بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو سنگین و در سال ۱۳۹۸ در مجموع هزار و ۹۴۸ دستگاه خودروی سنگین تولید شده است که بر این اساس رشد تولید خودروهای سنگین در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۵۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ در مجموع ۶۷۹ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۱۷ درصد بوده است.