ساعات کاری ادارات به شرایط پیش از اوج‌گیری بیماری کرونا برمی‌گردد. به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: مدارس و دانشگاه‌ها از ۱/۱۴ حضوری خواهند بود و هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفتنی نیست. 

ساعات کاری ادارات به شرایط پیش از اوج‌گیری بیماری کرونا برمی‌گردد. به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: مدارس و دانشگاه‌ها از ۱/۱۴ حضوری خواهند بود و هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفتنی نیست. 

عادی‌انگاری نشود؛ کرونا تمام نشده است اما کار، آموزش، تحصیل و زندگی پر شورتر و با نشاط‌تر از گذشته دنبال می‌شود.