سرگذشت صنعت در فروردین‌ ۱۴۰۳؛ در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به فروردین پارسال با کاهش ۱.۳ درصدی و شاخص فروش با افزایش ۱.۵ درصدی روبه‌رو شده است.

سرگذشت صنعت در فروردین‌ ۱۴۰۳؛ در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به فروردین پارسال با کاهش ۱.۳ درصدی و شاخص فروش با افزایش ۱.۵ درصدی روبه‌رو شده است.

به گزارش وقایع نیوز ، بررسی جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در فروردین ۱۴۰۳ بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که در این ماه نسبت فروردین‌ماه ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی (بررسی وضعیت ۳۲۲ شرکت صنعتی بورسی) کاهش ۱.۳ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱.۵ درصدی را تجربه کرده است.

ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۲ با کاهش ۱۳.۶ و ۳۳.۹ درصدی روبه‌رو شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است.

همچنین، طبق روال دوره‌ای در فروردین‌ماه بیشتر رشته‌فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبه‌رو بوده‌اند.

در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال، شاخص تولید رشته‌فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۲۳.۸ درصدی و شاخص فروش افزایش ۹.۳ درصدی داشته است.

همچنین، شاخص تولید و فروش رشته‌فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۲ و ۵.۷ درصدی داشته است.

در فروردین‌ماه امسال نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۱.۴ درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به اسفند پارسال به ۱۸.۴ درصد رسیده است.

گفتنی است، میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به اسفندماه بدون تغییر بوده و میزان ۲۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طی فروردین ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشته‌فعالیت‌های سایر کانی غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های خودرو و قطعات، محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات و دارو بیشترین سهم را در کاهش تولید داشته‌اند.

همچنین رشته‌فعالیت‌های تجهیزات برقی، لاستیک و پلاستیک و شیمیایی (به جز دارو) بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات، سایر کانی غیرفلزی و غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

کاهش ۲۳٫۸ درصدی تولید خودرو

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار صنعت خودروسازی کشور بیانگر آن است که در فروردین ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته‌فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به فروردین سال قبل کاهش ۲۳.۸ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹.۳ درصدی داشته است. در این حوزه نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید تمام زیربخش‌ها کاهش یافته و تنها شاخص فروش زیربخش «خودرو سنگین» افزایش یافته است.

همچنین صنعت بعدی که مورد بررسی قرار گرفته بخش مربوط به تولید رشته‌فعالیت شیمیایی به جز دارو است؛ بر همین مبنا در فروردین ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته‌فعالیت شیمیایی به جز، دارو بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۲ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۵.۷ درصدی داشته است. در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص فروش تحت تأثیر افزایش فروش زیربخش «پلاستیک و لاستیک مصنوعی» و «سایر» رشد مثبتی داشته است.

بررسی وضعیت تولید رشته‌فعالیت فلزات پایه هم نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، شاخص تولید رشته‌فعالیت فلزات پایه بر مبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲.۹ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۷ درصدی داشته است. در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید زیربخش «پروفیل» و «سایر» کاهش یافته و در مقابل شاخص فروش زیر بخش ورق» و سایر افزایش یافته است.

همچنین در فروردین امسال شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر برمبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۶ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۵.۷ درصدی داشته است. در این بخش نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش زیربخش روغنی‌ها افزایش یافته است.

بررسی بخش دارو هم بیانگر آن است که در فروردین ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته‌فعالیت دارو بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۰.۸ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳.۳ درصدی داشته است. در این حوزه هم نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش شاخص تولید و فروش زیربخش قرص و کپسول منجر به کاهش شاخص تولید و فروش شده است.

افزایش ۱.۴ درصدی قیمت‌ها

بنابر اعلام مهر، در فروردین ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۱.۴ درصدی داشته است. همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۸.۴ درصد رسیده است.

گفتنی است میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان ۲۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بررسی شاخص قیمت رشته‌فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد در فروردین ۱۴۰۳ رشته‌فعالیت‌های «فلزات پایه» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «سایر کانی غیرفلزی» بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده‌اند.

رشته‌فعالیت دارو در فروردین‌ماه نرخ رشد ماهانه مثبت ۲ درصدی داشته است. گفتنی است، رشد نقطه به نقطه رشته فعالیت دارو نسبت به اسفندماه افزایش یافته و به ۲۰ درصد رسیده و میانگین سالانه قیمت نیز ۲۸ درصد افزایش یافته است.

یکی از رشته‌فعالیت‌های دیگری که در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۱ مشمول حذف ارز ترجیحی شد، رشته‌فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بود.

بررسی روند قیمت‌ها در این رشته‌فعالیت هم بعد از گذشت چند ماه از اجرای این سیاست جالب توجه است؛ بر این اساس با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته‌فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته‌فعالیت در اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۵ و ۵۰ درصد رسید اما در ماه‌هی بعدی از تخلیه اثر این شوک به شدت کاهش یافت. همچنین پس از افزایش در ماه‌های اخیر در فروردین‌ماه رشد ماهانه ۳.۴ درصدی داشته است.

از طرفی رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت در این رشته‌فعالیت در فروردین به ۱۰.۸ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالانه قیمت در این رشته‌فعالیت از فروردین نزولی بوده و به ۱۳.۲ درصد رسیده است.

افزایش ۱۷.۸ درصدی تولید معدنی‌ها

همچنین بررسی شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های معدنی بورسی نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳ شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۷.۸ درصدی و شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۷.۵ درصدی روبه‌رو شده است.

در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص تولید زیربخشهای «کنسانتره» و «گندله» منجر به افزایش شاخص تولید و کاهش شاخص فروش زیربخش «کنسانتره» و سایر باعث کاهش شاخص فروش شده است.

درمجموع برآورد این گزارش نشان می‌دهد طی فروردین ۱۴۰۳ شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱.۳ درصدی و شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱.۵ درصدی روبه‌رو شده است.

شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی نیز نسبت به فروردین سال قبل ۱۸.۴درصد افزایش و نسبت به اسفندماه پارسال ۱.۴ درصد افزایش یافته است.