به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: دستیابی به این موفقیت نتیجه چند عامل مهم است که یکی از آنها اعتقاد راسخ کلیه همکاران ما در مجموعه وزارت نفت، شرکت ملی نفت و‌ همچنین برادران عزیز مان در شرکت ملی نفتکش ایران است.

سهم به سزای شرکت ملی نفتکش در افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت، محسن خجسته مهر گفت: این موفقیت (افزایش فروش نفت و میعانات گازی) در زمانی اتفاق افتاده که نه تنها تحریم ها کاهش نیافته بلکه شرایط نیز سخت گیرانه‌تر  شده است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: دستیابی به این موفقیت نتیجه چند عامل مهم است که یکی از آنها اعتقاد راسخ کلیه همکاران ما در مجموعه وزارت نفت، شرکت ملی نفت و‌ همچنین برادران عزیز مان در شرکت ملی نفتکش ایران است.

صادرات نفت زنجیره بلندی از اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال و حمل و‌نقل است که برادران عزیز ما در شرکت ملی نفتکش ایران سهم بسزایی در خلق این حماسه دارند.