معاون نظارت بر واحدهای مالی سازمان بورس گفت: شرکت سرمایه‌گذاری استان البرز از استان تهران جدا شده و مستقلا تشکیل شده است.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری فارس،‌در زمان توزیع سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ استان البرز هنوز تشکیل نشده بود و جزء استان تهران بود، بنابر این مشمولان سهام عدالت استان البرز هم جزء مشمولان استان تهران بودند،‌اخیرا با تصویب شورای عالی بورس قرار شد شرکت سرمایه گذاری استان البرز از سرمایه‌گذاری استان تهران جدا شود.

محمد رضا معتمد معاون نظارت بر واحدهای مالی سازمان بورس  در مورد تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری استان البرز گفت: مشمولان سهام عدالت استان البرز در مهرماه از مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران جدا شده‌اند، بنابراین شرکت سرمایه‌گذاری استان البرز تشکیل شده و پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری البرز و شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به سازمان خصوصی‌سازی ارائه شده است و باید هر چه زودتر این دو شرکت به صورت جداگانه وارد بورس شوند.

معتمد این را هم گفت: ‌باید شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران و سرمایه‌گذاری استان البرز افزایش سرمایه بدهند و سرمایه آنها ثبت شود و بعد از آن این شرکت، یک صورت مالی حسابرسی ‌شده بدهند که در بورس تهران امکان پذیرش و درج نماد این دو شرکت وجود داشته باشد.

به گزارش فارس، سرمایه‌گذاری استان البرز حدود ۵۶۰ هزار سهامدار عدالت دارد و سرمایه‌گذاری استان تهران حدود دو میلیون و ۸۵۰ هزار سهامدار  عدالت خواهد داشت.

بر اساس آگهی منتشره، مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران روز سه شنبه ۳۰ دی ۹۹ برگزار می‌شود که از نمایندگان سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران شامل شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانهای استان تهران و البرز برای شرکت در این مجمع دعوت شده است.

مجمع عمومی سرمایه‌گذاری استان تهران