دکتر سید مجتبی عطری در گفت و گو با خبرنگار وقایع‌نیوز اعلام کرد که این شرکت نه تنها هنوز قرارداد پیشنهادی صندوق اعتباری هنر را امضا نکرده است،‌ بلکه محتوای آن هم هنوز بررسی نشده است.

صندوق اعتباری هنر، قرارداد بیمه تمکیلی را یک طرفه امضا کرده است، معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا اعلام کرد که صندوق اعتباری هنر، به صورت یکطرفه و بدون قرارداد امضا شده در حال استفاده از لوگوی بیمه دانا در بر روی اطلاعیه‌های مربوط به قرارداد بیمه تکمیلی اعضای خود است.

دکتر سید مجتبی عطری در گفت و گو با خبرنگار وقایع‌نیوز اعلام کرد که این شرکت نه تنها هنوز قرارداد پیشنهادی صندوق اعتباری هنر را امضا نکرده است،‌ بلکه محتوای آن هم هنوز بررسی نشده است.

وی با اشاره به این که در هفته گذشته،‌ صندوق اعتباری هنر متن قرارداد پیشنهادی خود را به شرکت بیمه دانا ارسال و آن را به صورت یک طرفه از سوی خود امضا کرده است،‌ اظهار کرد: این قراداد تا امروز (شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰) هنوز در بیمه دانا بررسی نشده است و چه بسا بخش‌هایی از آن نیز مورد توافق ما نباشد.

او با بیان این که قرارداد یک طرفه موضوعیت ندارد، ادامه داد: پیشتر گفته شده است که این صندوق قراردادی را با شرکت بیمه تجارت نو امضا کرده و اکنون مشخص نیست آن قرارداد جاری است یا این که با قرارداد جدیدتری جایگزین خواهد شد.

معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا در پاسخ به سوالی درباره چرایی اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه دانا نیز گفت: این موضوعی است که صندوق باید نسبت به آن پاسخگو باشد، اما آنچه مسلم است این است که بیمه دانا هنوز قراردادی با این صندوق امضا نکرده و شرایط خود را اعلام نکرده است.

مدیرعامل بیمه دانا نیز پیشتر در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفته بود که این شرکت با صندوق اعتباری هنر برای بیمه درمان تکمیلی سال جاری وارد قرارداد نشده و نمی‌شود. کاردگر تاکید کرده بود که بیمه دانا کار و خواسته غیر قانونی را انجام نمی‌دهد، چه این خواسته از طرف صندوق باشد یا هر ارگان و سازمان دیگری.

معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا اعلام کرد که صندوق اعتباری هنر، به صورت یکطرفه و بدون قرارداد امضا شده در حال استفاده از لوگوی بیمه دانا در بر روی اطلاعیه‌های مربوط به قرارداد بیمه تکمیلی اعضای خود است
معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا اعلام کرد که صندوق اعتباری هنر، به صورت یکطرفه و بدون قرارداد امضا شده در حال استفاده از لوگوی بیمه دانا در بر روی اطلاعیه‌های مربوط به قرارداد بیمه تکمیلی اعضای خود است