به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین: علیرضا کیهان پور،‌ کارشناس رسانه‌ای: در یک فروشگاه خشکبار معروف که در خیابان ستارخان تهران واقع است قیمت یک بسته ۵۰ گرمی خاویار بلوگای پرورشی( فیل ماهی) بدون اشاره به نوع سایزبندی و دانه‌بندی از یک تا سه یا فشردگی آن طی مدت کوتاهی از۵۵۰

ظلم مضاعف به جایگاه خاویار مصرفی مردم، کجای دنیا این اتفاق طی مدت کوتاهی رخ می‌دهد که نه به دولت مربوط است و نه مسوولین؛ بلکه به گسست، گسل و فقدان وجدان برخی انسان نماها بر می‌گردد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: علیرضا کیهان پور،‌ کارشناس رسانه‌ای: در یک فروشگاه خشکبار معروف که در خیابان ستارخان تهران واقع است قیمت یک بسته ۵۰ گرمی خاویار بلوگای پرورشی( فیل ماهی) بدون اشاره به نوع سایزبندی و دانه‌بندی از یک تا سه یا فشردگی آن طی مدت کوتاهی از۵۵۰

 هزار تومان به ۸۵۰ و اینک به ۱میلیون و۳۵۰ هزار تومان رسیده که حتی با مراکز رسمی عرضه خاویار حداقل ۳۵۰ هزار تومان تفاوت قیمت دارد واین گران فروشی در محل غیر مرتبط تخصصی عرضه را کسی شاید پاسخگو نباشد.

متاسفانه زحمات و تلاش یک تولید کننده و پرورش دهنده ماهی خاویاری را یک واسطه با سود حداقل ۴۰ درصدی را به جیب می‌زند که چقدر کنترل و چه میزان بازرسی و کنترل ؟! که گمشده امروز این بازار مکاره فقط گسست ،گسل و فقدان وجدان کاری و حرص و ولع سیری ناپذیری کاسب نمایان و نامردمی هستند.

آیا دولت یا مسوولین ذیربط باید بالای سر هر عرضه کننده که فقط نان و پول بادآورده نام برند خود را از آخور گرانفروشی می‌نوشد، یک ناظر بگذارد؟ خیر‌، اما اندکی وجدان و برخورد قانونی با خشکبار فروشی فوق که نباید طبق قانون اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه مبادرت به ‌عرضه خاویار نماید و این برند اصیل کشور را با عرضه غیرتخصصی مخدوش نماید.

امید است که با اعمال قانون و بررسی فاکتورهای رسمی و تخلف در یک مرکز غیرمرتبط که نباید خاویار عرضه نماید‌، از جایگاه و برند تاریخی خاویار ایران حفاظت نمائیم.

این سرعت گرانفروشی مطرح شده گویی ترمز ABS ندارد و با عدم اعتماد سازی مردم برای مصرف خاویار پرورشی به عنوان یک تولید ملی و بومی و رویگردانی از خرید و مصرف به دلیل گرانفروشی غیر معقول، فرهنگ مصرف و منشور اخلاقی را نشانه گرفته و ظلم مضاعفی را در بازار پدید آورده‌اند که از چندین جهت باید مورد بررسی کارشناسی و قانونی قرار گیرد.

  • منبع خبر : https://ecopersian.ir/