فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری با گرجستان توسط رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق مشترک ایران و گرجستان تشریح شد.

فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری با گرجستان توسط رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق مشترک ایران و گرجستان تشریح شد.

به گزارش وقایع‌نیوز ، دکتر طاهره سلیمانی، رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق مشترک ایران و گرجستان در گفت‌وگو با گویای خبر به فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری با کشور گرجستان اشاره کرد.

فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری با گرجستان توسط رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق مشترک ایران و گرجستان تشریح شد.