قیمت مرغ تاکنون براساس نهاده دولتی بوده، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت: هنوز آثار حذف ارز یارانه‌ای را در قیمت مرغ در بازار ندیده‌ایم چون قرار بر این بوده، مرغ‌هایی که تا امروز به بازار آمده تا ۲۱ اردیبهشت نهاده با ارز یارانه‌ای دریافت کنند که تاکنون دریافت نکرده‌اند ومرغداران در این خصوص طلبکار هستند.

قیمت مرغ تاکنون براساس نهاده دولتی بوده، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت: هنوز آثار حذف ارز یارانه‌ای را در قیمت مرغ در بازار ندیده‌ایم چون قرار بر این بوده، مرغ‌هایی که تا امروز به بازار آمده تا ۲۱ اردیبهشت نهاده با ارز یارانه‌ای دریافت کنند که تاکنون دریافت نکرده‌اند ومرغداران در این خصوص طلبکار هستند.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روستانیوز، مهرنوش خانمحمدزاده| محمدعلی کمالی سروستانی مشکل اصلی مرغداران را در حال حاضر تامین نهاده و تامین هزینه‌های مرغداران عنوان کرد وگفت: اگر هزینه‌های مرغداران تامین نشود، طبیعتا نمی‌توانند ادامه کار دهند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی افزود: البته ما هنوز آثار این حذف ارز یارانه‌ای را در بازار ندیده‌ایم چون مرغ‌هایی که تا امروز به بازار آمده، قرار بر این بوده که تا ۲۱ اردیبهشت نهاده با ارز یارانه‌ای دریافت کنند که تاکنون دریافت نکرده‌اند ومرغداران در این خصوص طلبکار هستند.

کمالی سروستانی در ادامه تاکید کرد: امیدواریم که دولت طبق قولی که داده این نهاده را در اختیار مرغداران قرار دهد که حداقل آن تولیدی که با ارز ترجیحی داشتند و قیمت مرغ را حتی پایین‌تر از نرخ بازار ارایه دادند، در آن برهه دچار زیان نشوند.

وی افزود: طبیعتا زمانی که ارز ترجیحی برداشته شد، هزینه‌های تولید برای مرغداران ۲/۲ برابر شد یعنی هزینه های تولید افزایش یافت که بر اساس آن قیمت محصول هم افزایش خواهد یافت. بالاخره در این موضوع هم نرخ عرضه و تقاضا در تعیین قیمت نهایی در بازار موثر است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی در پایان تصریح کرد: اکنون که قرار بر این شده که نهاده ها بر اساس ارز نیمایی تامین شود، باید به اندازه کافی نهاده در بازار وجود داشته باشد و اقلامی همچون ذرت، کنجاله سویا و انواع واکسن‌ها و داروها به اندازه کافی در اختیار مرغداران قرار گیرد تا به واسطه کمبود، قیمت‌ها در بازار حباب پیدا نکنند.

بازرگانان واردکننده نهاده‌ها در کشور هستند ولی ارز آن را بانک مرکزی باید تامین کند.

محمدعلی کمالی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی
محمدعلی کمالی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی
  • منبع خبر : https://www.rustanews.ir/