به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی محمد علی نیکبخت به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد.

محمدعلی نیکبخت، سرپرست جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد،‌ وزیر جهاد کشاورزی سرپرست جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی محمد علی نیکبخت به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد.

گفتنی است، محمد علی نیکبخت پیش از این در سوابق خود ریاست جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را نیز داشته است.

پیش از این اسماعیل قادری فر ریاست سازمان مرکزی تعاون روستایی را بر عهده داشت.