به گزارش پایگاه خبری وقایع نیوز به نقل از اکوپرشین: دکتر ابراهیمی گفت: هر کس در ترکیه بخواهد مجوز اقامت بگیرد ۲۵۰ هزار دلار در یکی از بانک‌های ترکیه به مدت ۳ سال سپرده گذاری نماید و یا معادل آن ملکی خریداری نماید ولی اگر بخواهد مجوز شهروندی بگیرد و سیتی زن شود باید ۵۰۰ هزار دلار در بانک ترک سپرده گذاری کرده و یا معادل آن اموال غیر منقول (املاک اعم از زمین، کارخانه، آپارتمان ) خریداری کند و تا ۵ سال حق واگذاری بغیر را ندارد چون مبالغ اعلام شده سپرده بانکی تلقی می‌شود و در اسناد شرط زمانی قید شده است.

ملک خریداری شده در ترکیه را فقط باید به افراد ترک یا سازمان دولتی بفروشید! ، دکتر سید جلال ابراهیمی رئیس مرکز تحقیقات و پژوهش ایران و ترکیه در موضوع خبر شرط عجیب دولت ترکیه برای سرمایه گذاران که از سوی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اعلام شده بود در جهت رفع ابهام و نگرانی خریداران ملک در ترکیه طی گفت: چند روز پیش آقای ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که بر اساس تصمیم دولت ترکیه اگر ایرانیان بخواهند ملک یا آپارتمان‌های خریداری شده بفروشند باید آن را به افراد ترک و یا سازمان‌های دولتی بفروشند که به هیچ وجه این امر صحیح نیست.

به گزارش پایگاه خبری وقایع نیوز به نقل از اکوپرشین: دکتر ابراهیمی گفت: هر کس در ترکیه بخواهد مجوز اقامت بگیرد ۲۵۰ هزار دلار در یکی از بانک‌های ترکیه به مدت ۳ سال سپرده گذاری نماید و یا معادل آن ملکی خریداری نماید ولی اگر بخواهد مجوز شهروندی بگیرد و سیتی زن شود باید ۵۰۰ هزار دلار در بانک ترک سپرده گذاری کرده و یا معادل آن اموال غیر منقول (املاک اعم از زمین، کارخانه، آپارتمان ) خریداری کند و تا ۵ سال حق واگذاری بغیر را ندارد چون مبالغ اعلام شده سپرده بانکی تلقی می‌شود و در اسناد شرط زمانی قید شده است.

دکتر ابراهیمی رئیس خانه اقتصاد و تجارت گفت این امر برای کلیه ملل یکسان است و برای چینی، عراقی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، سوری و ایرانی فرق نمی‌کند و همه اتباع خارجی که نسبت به اخذ اقامت و یا شهروندی ترک اقدام کنند باید این شروط را رعایت نمایند و البته بعد از مدت تعیین شده به هرکسی می‌توانند املاک خودرا به قیمت روز بفروشند سپرده خود را از بانک مسترد نمایند.

دکتر ابراهیمی گفت: افراد و اشخاصی که با ترکیه کار تجاری دارند یا معاملات مستقیم و یا غیر مستقیم با ترکیه و یا از طریق ترکیه یا اروپا انجام می‌دهند می‌توانند برای کسب اطلاعات و آگاهی از قوانین تجاری و ملکی ترکیه به سایت www.itbec.com مراجعه نمایند.