به گزارش پایگاه خبری وقایع نیوز به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمدفرزاد میرزایی قلعه یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه گردشگری را پرورش نیروی انسانی متخصص دانست و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تصمیم بر آن شد تا دوره های آموزش تخصصی را برای فعالین و علاقه مندان حوزه گردشگری در سطح مناطق آزاد برگزار نماییم که منطقه آزاد اروند پیشگام در این مسیر شد.

منطقه آزاد اروند پیشگام در برگزاری دوره‌های آموزش گردشگری، مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از برگزاری دوره‌های تخصصی گردشگری در مناطق آزاد، با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع نیوز به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمدفرزاد میرزایی قلعه یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه گردشگری را پرورش نیروی انسانی متخصص دانست و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تصمیم بر آن شد تا دوره های آموزش تخصصی را برای فعالین و علاقه مندان حوزه گردشگری در سطح مناطق آزاد برگزار نماییم که منطقه آزاد اروند پیشگام در این مسیر شد.

وی با تأکید بر اینکه گردشگری یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: آموزش یکی از پایه‌های اصلی و کلیدی پایداری امر گردشگری است که تلاش داریم با برگزاری دوره‌های تخصصی و کاربردی ضمن پرورش نیروی انسانی متخصص، خدمات‌دهی تأسیسات گردشگری در مناطق آزاد، کیفی تر از قبل شود.

میرزایی درآمدهای حاصل از گردشگری را یکی از سالم‌ترین راه‌های درآمد زایی معرفی کرد و اذعان داشت: بی‌تردید نقش آموزش در اشتغالزایی حوزه توریسم بسیار حائز اهمیت است؛ در همین راستا با هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده و توان مناطق آزاد، به امید آنکه بتوان نگاه و نگرش گردشگران داخلی و خارجی را نسبت به مناطقی که جذابیت‌های گردشگری دارند تغییر داد و شاهد کاهش بیکاری و افزایش در آمد در این مناطق باشیم؛ پس از این دوره‌های تخصصی مشترک بین همه مناطق برگزار خواهد شد.

مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، تصریح کرد: مدیریت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد اروند بعنوان اولین برگزار کننده دوره های تخصصی در نظر دارد تا در تاریخ سوم و چهارم مرداد ماه در رشته های سوپروایزی در واحد خانه‌داری هتل ویژه سرپرستان و متصدیان طبقات هتل در واحد خانه داری و دوره خانه‌داری هتل؛ اولین گام در مسیر توانمند‌سازی نیروی انسانی شاغل در حوزه گردشگری را بردارد.