موفقیت های کچاد در سال 1402

موفقیت های کچاد در سال ۱۴۰۲
✅ – تولید بیش از ۱۷ میلیون تن محصول در زنجیره فولاد.

✅ – ثبت بالاترین میزان تولید گندله آهن و شمش فولادی.
✅ – درآمد فروش ۵۶۷,۶۴۹ میلیارد ریالی.
✅- افزایش ۳۰ درصدی درآمد فروش نسبت به سال ۱۴۰۱٫
✅ – صادرات ۱۷۷،۷۶۵ هزار تن انواع شمش فولادی.
✅ – کسب رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل تولید، و رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش درگروه فلزات آهنی کشور در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران .