به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از صنعت‌صنف، بررسی اشتغال در بخش‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد بخش خدمات با ٥١,٢ درصد ‌بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش‌های صنعت با ٣٢.٧ درصد و کشاورزی با ۱۶ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری کشاورزان بیشتر شد؛ سهم بخش کشاورزی و صنعت از اشتغال کشور در بهار ۱۴۰۱ بالغ‌بر ۲٫۴ درصد کاهش و سهم خدمات افزایش پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از صنعت‌صنف، بررسی اشتغال در بخش‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد بخش خدمات با ٥١,٢ درصد ‌بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش‌های صنعت با ٣٢.٧ درصد و کشاورزی با ۱۶ درصد قرار دارند.

بررسی میزان اشتغالزایی در این بخش‌ها نشان می‌دهد، سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور در بهار ۱۴۰۱ به ۱۶ درصد رسید که نسبت به بهار پارسال ۱٫۹ درصد کاهش داشته است.
سهم بخش صنعت از اشتغال نیز در بهار امسال به ۳۲٫۷ رسیده که نسبت به بهار پارسال نیم درصد کاهش داشته اما سهم بخش خدمات از اشتغال با ۳٫۴ درصد افزایش از ۴۸٫۸ درصد به ۵۱٫۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ رسیده است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار در بهار ١٤٠١، میزان جمعیت ۱۵ساله و بیشتر ۶۳ میلیون و ۵۱۹ هزار نفر بوده که ۲۵ میلیون و ۹۷۷ هزار نفر از آنها با سهم ۴۰٫۹ درصدی مشارکت اقتصادی داشته‌اند و ۳۷ میلیون و ۵۴۲ هزار نفر با سهم ۵۹٫۱ درصدی غیرفعال بوده‌اند که بدین ترتیب نرخ اشتغال در این فصل با ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بالغ‌بر ۹۰٫۸ درصد و نرخ بیکاری با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار بالغ‌بر ۹٫۲ درصد بوده است. 

جمعیت غیرفعال ۱۵ساله و بیشتر نیز در این فصل از ۳۶ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۴۲ نفر در بهار ۱۴۰۰ به ۳۷ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۵۰۸ نفر رسیده است. به‌دنبال کاهش جمعیت فعال، نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱٫۱ درصد به ۴۰٫۹ درصد در بهار امسال رسیده که نشان‌دهنده کاهش نیم درصدی نرخ مشارکت اقتصادی است.

جمعیت شاغلان ١٥ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٥٧٨ هزار نفر بوده که نسبت بهار پارسال ٩٨ هزار نفر کاهش دارد.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ۲۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٤٠١ بیکار بوده‌اند که این نرخ نسبت به بهار سال قبل ١.٩ درصد افزایش یافته است. در گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز ١٦,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند که این نرخ نسبت به بهار ١٤٠٠، یک درصد افزایش دارد.

گزارشی از سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ساله و بیشتر نیز حکایت از آن دارد که ۹.۷ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٤٠.٣ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیش‌ر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کرده‌اند.