به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از صنعت‌صنف، بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خردادماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۳۹٫۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ۰٫۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در خرداد ۱۴۰۱ با افزایش ۳۲٫۲ واحد درصدی به ۸۱٫۶ درصد رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از صنعت‌صنف، بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خردادماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۳۹٫۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، ۰٫۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین حال نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲٫۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵۲٫۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳٫۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳۲٫۲ واحد درصدی به ۸۱٫۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲٫۸ واحد درصدی به ۳۶٫۸ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۱٫۴ درصد بوده که نسبت به اردیبهشت ۱۲٫۲ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۸٫۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۸٫۱ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه خرداد ١۴٠١ به ١٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٨.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌ «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز به ترتیب ٢۵.۴ درصد و ۴.۴ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١,۵ درصد بوده که نسبت به اردیبهشت ٧.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١۵.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۳ واحد درصد افزایش داشته است.

علاوه‌بر این نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٩ درصد و ۴١.٨ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ٠.۶ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی یک واحد درصد افزایش داشته است

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خردادماه ١۴٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٨,٣ درصد برای دهک دهم تا ۴٢.٧ درصد برای دهک اول است.

تورم