عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: پیشنهاد دادیم حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، به بخش مسکن داده شود.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی، با اشاره به تبصره ۱۸ قانون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ و هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حوزه ساخت مسکن، گفت: به دلیل ارتباط بخش مسکن با سایر صنایع کوچک و متوسط، رونق در این بازار، رشد و رونق اقتصادی را به دنبال دارد، به همین دلیل معتقدیم از بخش مسکن باید حمایت شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در بیان راهکارهای خروج بازار مسکن از شرایط فعلی گفت: ازجمله ابزارهای حمایت از بخش مسکن، تخصیص تسهیلات مالی مناسب به سازندگان و خریداران مسکن است.

وی با اشاره به هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی در قالب تسهیلات به حوزه ساخت مسکن افزود: برای همین منظور در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، به بخش مسکن داده شود.

نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ موظف به حمایت از بخش ساخت مسکن است

حسینی در بیان اینکه تسهیلات در نظر گرفته شده باید در حوزه ساخت مسکن پرداخت شود، گفت: نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ موظف به حمایت از بخش مسکن است، چراکه پاسخ به تقاضای ناتوان در خرید مسکن باید هرچه سریع‌تر پیگیری شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه گفته می‌شود تخصیص ۲۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن زمینه ساز افزایش تورم می‌شود، گفت: این عقیده اشتباه است، زیرا با مدیریت جریان نقدینگی کشور و نظامند کردن تخصیص تسهیلات می‌توان هم از بخش مسکن حمایت کرد و هم مانع از افزایش تورم در کشور شد.