به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از خبرآنلاین: عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی، در پستی در اینستاگرام خود نوشت: آقای رئیسی اعلام کردند،” نرخ رشد نقدینگی ” به کمترین حد در ۱۶ ماه گذشته رسیده و ” خلق پول بانک‌ها ” کاهشی شده است.

همتی: اضافه برداشت بانک‌ها مجددا از ۱۰۰ همت گذشت، عبدالناصر همتی در پستی در اینستاگرام خود از تداوم خلق پول در ماه‌های اخیر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از خبرآنلاین: عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی، در پستی در اینستاگرام خود نوشت: آقای رئیسی اعلام کردند،” نرخ رشد نقدینگی ” به کمترین حد در ۱۶ ماه گذشته رسیده و ” خلق پول بانک‌ها ” کاهشی شده است.

جهت اطلاع ایشان: حداقل در ۴ ماه آن، نرخ رشد نقدینگی کمتر از اردیبهشت امسال بوده، فروردین هم استثناء بود.

اضافه برداشت بانک‌ها این هفته مجددا از ۱۰۰ ه.م.ت گذشت: یعنی خلق پول!

همتی: اضافه برداشت بانک‌ها مجددا از ۱۰۰ همت گذشت
همتی: اضافه برداشت بانک‌ها مجددا از ۱۰۰ همت گذشت