در آستانه انتخابات مجلش شورای اسلامی، فرصتی دست داد تا در رابطه با اهمیت هوش مصنوعی و تاثیر آن در حکمرانی با مهندس فریدون رستمی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با کد انتخاباتی 4337 به گفتگو بنشینیم.

به گزارش وقایع نیوز؛ در عصر حاضر، حکمرانی بصورت چند بعدی، چند وجهی و داده محور بر اساس هوشمندی و چند نسلی تعریف می‌گردد. برای دستیابی به هدف مشترک برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوب هنجارها و ارزش ها  در یک کشور نیازمند اعمال قدرت دانش و فناوری در نظامات اجرایی شامل فرایند قانون گذاری، تنظیم گری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها  خواهیم بود.

پیشرفت های جوامع مختلف  بسیار سریع بوده و مطابق پیش بینی اندیشمندان بزودی شاهد تحقق قابلیت های فراانسانی در حوزه های استراتژیک و نوآوری و فناوری خواهیم بود. در آستانه انتخابات مجلش شورای اسلامی، فرصتی دست داد تا در رابطه با اهمیت هوش مصنوعی و تاثیر آن در حکمرانی با مهندس فریدون رستمی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با کد انتخاباتی ۴۳۳۷ و متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی به گفتگو بنشینیم.

 

ابتدا خودتان را معرفی کنید تا بعد به سراغ هوش مصنوعی و حکمرانی برویم .

فریدون رستمی هستم ، ساکن تهران ، ۴۳ ساله  و حدود ۲۵ سال هست که به صورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات  مشغول به فعالیت هستم.

با توجه به عصر دیجیتال، به نظر شما آیا  تعریف حکمرانی تغییر کرده است ؟

در عصر حاضر حکمرانی بصورت چند بعدی، چند وجهی و داده محور بر اساس هوشمندی و چند نسلی تعریف می‌گردد.

توسعه فناوری چه اثراتی در حکمرانی خواهد داشت؟

برای دستیابی به هدف مشترک برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوب هنجارها و ارزش ها  در یک کشور نیازمند اعمال قدرت دانش و فناوری در نظامات اجرایی شامل فرایند قانون گذاری، تنظیم گری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها  خواهیم بود.

پیشرفت های جوامع مختلف  بسیار سریع بوده و مطابق پیش بینی اندیشمندان بزودی شاهد تحقق قابلیت های فراانسانی در حوزه های استراتژیک و نوآوری و فناوری خواهیم بود.

این پیشرفت ها که  حاصل نوآوری و فناوری بالاخص در حوزه هوش مصنوعی و دیگر حوزه ها مانند پزشکی و سلامت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، حمل و نقل، انرژی، آموزش و… می باشند، فرصت های زیادی رابرای رشد اقتصادی پایدار ایجاد کرده است  و در مقابل چالش های فراوانی را در حوزه حکمرانی بوجود آورده است.

با حضور هوش مصنوعی در حکمرانی چه چالش هایی در  زندگی مردم ایجاد می شود؟

می توان به مواردی مانند تهدید مشاغل ، نابرابری، دگرگونی در قدرت ملی، بی ثباتی استراتژیک و نوعی از هوش مصنوعی که می‌تواند سلامت و دیگر ارزش ها را قربانی خود نماید، اشاره کرد.

مهندس فریدون رستمی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

مهندس فریدون رستمی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

 یا این اوصاف آیا به سمت استفاده از  هوش مصنوعی باید رفت یا نه ؟

استفاده از نوآوری و فناوری در حکمرانی نوین، حیاتی است  که از مولفه های حکمرانی در جهان است . لذا استفاده از  هوش مصنوعی و  تحلیل کاربردی اطلاعات داده های حجیم در اقتصاد دیجیتال و حکمرانی نوین ضروری است.

از این رو استفاده از  هوش مصنوعی و  تحلیل کاربردی داده های حجیم  در اقتصاد دیجیتال  و حکمرانی نوین الزامی می باشد.

اشاره کردید که استفاده از هوش مصنوعی ضروری است،  از طرفی هم مشکل ایجاد می کند؛ برای مدیریت آن چیکار باید کرد.؟

ضروری است در سیستم حکمرانی کشور رویکرد استفاده از نوآوری فناوری  و به کارگیری هوش مصنوعی  توسط نیروی انسانی خبره و دانش بنیان و جوان در اولویت قرار گیرد، تا ضمن رفع چالش ها به پیشرفت های سریع جهت رسیدن به قله های موفقیت در کشور گام برادریم. یقینا عدم بکاربست آن موجب تهدید قدرت ملی می گردد. در واقع ما با دانشی روبرو هستیم اگر از آن استفاده نکنیم  از جهان پیشرفت و قدرت عقب خواهیم ماند و آسیب خواهیم دید. از سوی دیگر اگر استفاده هم کنیم،  اثرات مثبت و منفی خودش را دارد. لذا باید با آگاهی و استفاده از توان متخصصین  در لایه های حکمرانی، اجرا و سیاست گذاری از پتانسیل دانش نوین استفاده نمود.

  • نویسنده : مجید بیگناه ملومه