پرداخت مابه‌التفاوت خرید تضمینی کلزا به کلزاکاران، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ خرید تضمینی قدیم و جدید کلزا به کلزاکاران موافقت کرد.

پرداخت مابه‌التفاوت خرید تضمینی کلزا به کلزاکاران، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ خرید تضمینی قدیم و جدید کلزا به کلزاکاران موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از صنعت‌صنف، پس از اعلام قیمت جدید خرید تضمینی کلزا به نرخ هر کیلوگرم ۲۳ هزار تومان و مابه‌التفاوت ۸ هزار تومان نسبت به نرخ قبلی (۱۵ هزار تومان)، خبرنگار صنعت‌صنف پیگیر این موضوع و ضرر و زیان کشاورزانی شد که محصول خود را در مدت زمان قبل از اعلام نرخ جدید به دولت فروخته‌اند.

به‌دنبال پیگیری‌های به عمل آمده، روز گذشته اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران از موافقت شورای قیمتگذاری و وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید تضمینی کلزا به کلزاکارانی که محصول خود را پیش از این به قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان به دولت فروخته بودند، خبر داد.

بنابراین گزارش کشاورزان کلزاکار مدت‌ها بود که پیگیر مطالبات خود بودند و این موضوع از همان زمان در دستور کار اتاق اصناف کشاورزی و شورای قیمتگذاری قرار گرفته بود.

بنابر اعلام اتاق اصناف کشاورزی ایران، شورای قیمتگذاری مصوب کرد تا مبلغ ۸۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم کلزا که از سوی کلزاکاران به قیمت ۱۵ هزار تومان به دولت فروخته شده است به آنها پرداخت شود.
گفتنی است پایگاه خبری صنعت‌صنف در گزارشی به تاریخ ۲۱ خرداد نسبت به تضییع حقوق کلزاکارانی که محصول خود را با قیمت ۱۵ هزار تومان فروخته بودند، پرداخت. چراکه عدم اعلام نرخ خرید تضمینی در زمان مناسب آن سبب شد تا از یک سو، دولت این محصول را به قیمت قبل خریدداری کند و از سوی دیگر زمینه‌ای فراهم شد تا دلال‌های استانی، کلزا و دانه‌های روغنی را کیلویی ۱۸ هزار تومان یعنی کیلویی سه هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب قبل و البته ۵ هزار تومان ارزانتز از نرخ جدید خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کنند.

بر این اساس روشن است که دیر اعلام کردن نرخ جدید و تعلل وزارت جهاد کشاورزی، سبب شد تا کشاورزان محصولاتشان را به ثمن بخس به دلالان بفروشند و در این میان دلالان بودند که توانستند در هر کیلوگرم متناسب با مابه‌التفاوت نرخ قبلی خرید تضمینی و نرخ آزاد یک ماه پیش بالغ‌بر ۵ هزار تومان در هر کیلوگرم سود کنند.

گفتنی تا پیش از اعلام نرخ جدید، کشاورزان مناطقی که فصل برداشت کلزا در آنجا زودتر است، محصول خود را به قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان به شرکت بازرگانی دولتی می‌فروختند.

وزارت جهاد کشاورزی نرخ جدید خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا را  ۲۳ هزار تومان و سویا را ۲۱ هزار تومان اعلام کرد.