حسین وجودی مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، گفت: پرونده مطالبات شرکت از گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موسوم به پرونده امیرمنصور آریا که بزرگترین پرونده حقوقی صندوق محسوب می‌شود و دچار سنوات شده، پس از ۱۲ سال به جریان افتاده است.

به گزارش وقایع نیوز، حسین وجودی مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، گفت: پرونده مطالبات شرکت از گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موسوم به پرونده امیرمنصور آریا که بزرگترین پرونده حقوقی صندوق محسوب می‌شود و دچار سنوات شده، پس از ۱۲ سال به جریان افتاده است.

وی با اشاره به اینکه مطالبه این شرکت در پرونده امیرمنصور آریا پنج هزار میلیارد تومان است اضافه کرد: با حل و فصل این پرونده عواید آن به بازنشستگان فولاد می‌رسد.

وجودی همچنن گفت: شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، در پی مبادلات تجاری در اواخر سال ۹۰ در پرونده موسوم به گروه امیرمنصور آریا مغموم شده و مطالبات آن به دلیل اطاله دادرسی و همچنین عدم پیگیری مطالبات، دریافت نشده است. اما دریافت آن حالا در دستور کار قرار دارد.

به گفته او، وصول مطالبات مورد اشاره در ارتقای کمی و کیفی شرکت، موسسه و صندوق و بهبود معیشت بازنشستگان، موثر است.

به گزارش تجارت‌نیوز، امیرمنصور آریا که با نام مه‌آفرید خسروی نیز شناخته می‌شد، در ابتدای دهه ۹۰ به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی متهم و در سال ۱۳۹۳ به همین اتهام اعدام شد.