به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای ، مهرداد حمداللهی مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا با بیان این خبر ، افزود : براساس آمار بارگیری کالاهای اساسی از بنادر کشور، بندر امام خمینی (ره ) با صدور ۱۳۲ هزار بارنامه و بارگیری ۳ میلیون و ۲۷۷ هزارتن در جایگاه نخست قرار دارد .

پنج میلیون و۵۰۰ هزارتن کالای اساسی از بنادر کشور حمل شد،‌ از ابتدای فروردین ماه تا پایان خرداد ماه سال جاری، پنج میلیون و ۵۰۰ هزارتن کالاهای اساسی از مبدأ هشت بندر (بندر امام خمینی(ره)، بندرشهیدرجایی، بندرچابهار، بندرامیرآباد، بندرفریدون‌کنار، بندر نوشهر، بندرانزلی و بندربوشهر) بارگیری و به مقاصد مورد نظر در کشور حمل شد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای ، مهرداد حمداللهی مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا با بیان این خبر ، افزود : براساس آمار بارگیری کالاهای اساسی از بنادر کشور، بندر امام خمینی (ره ) با صدور ۱۳۲ هزار بارنامه و بارگیری ۳ میلیون و ۲۷۷ هزارتن در جایگاه نخست قرار دارد .

وی همچنین اعلام کرد: بندر شهید رجایی با ۸۹۹ هزار تن ، چابهار با ۵۱۶هزارتن ، امیرآباد با ۳۳۸ هزار تن و بندر انزلی با ۱۸۲ هزارتن به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.

مهرداد حمداللهی مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا

حمداللهی خاطرنشان کرد : با ورود و پهلوگیری کشتی های حامل کالاهای اساسی در بنادر جنوبی کشور و همزمانی با فصل برداشت محصولات کشاورزی فسادپذیر، اهمیت تسریع در حمل مایحتاج عمومی مردم وتأمین کالاهای اساسی مورد نیاز هموطنان در اقصی نقاط کشور و توزیع در بازارهای مصرف، دوچندان گردیده که با گستردگی و تقویت فعالیت‌ها ، امکانات و نیروی انسانی در مبداء ۸ بندر اصلی ، افزایش ظرفیت بارگیری صورت پذیرفته است .

وی افزود : در حال حاضر اعلام بار کالاهای اساسی در بنادر به صورت ویژه انجام می‌گیرد تا در حداقل زمان ممکن نسبت به صدور حواله بارگیری و اعزام کامیون به بندر اقدام شود.

امید است با اقداماتی از قبیل رفع مشکلات اسنادی و ارزی، تسریع در تخلیه ناوگان، پرداخت به موقع کرایه حمل و…. ، تخلیه هر چه سریعترکالاهای اساسی از کشتی ها و بارگیری به مقاصد موردنظر صورت پذیرد.

ر حال حاضر اعلام بار کالاهای اساسی در بنادر به صورت ویژه انجام می‌گیرد تا در حداقل زمان ممکن نسبت به صدور حواله بارگیری و اعزام کامیون به بندر اقدام شود